Ureaseremmer in de praktijk

//Ureaseremmer in de praktijk

Ureaseremmer in de praktijk

Het gebruik van een ureaseremmer in de stal is een perspectiefvolle maatregel. Maar hoe is een ureaseremmer het beste toe te dienen? De veehouder wil een praktische en betaalbare oplossing: weinig extra arbeid en toe te passen in bestaande stallen. De overheid wil een systeem dat goed is geborgd en eenvoudig te handhaven is. Proeftuin Natura 2000 Overijssel is een deelproject gestart om voor beide partijen tot een goede praktijktoepassing te komen.

Om op korte termijn te komen tot een introductie van een ureaseremmer in de praktijk is de betrokkenheid van zowel veehouders, overheid als commerciƫle partijen nodig. Vandaar dat GEA (leverancier van stalsystemen) en Triferto (leverancier van ureaseremmer) een belangrijke rol in dit deelproject spelen. Rensen Milieu Advies levert de benodigde kennis over vergunningverlening en handhaving. Pilotveehouders Erik Wessels en Jan Hemstede zijn vanuit de praktijk betrokken om mee te denken over een goede toepassing.

Eind oktober en half december 2013 hebben er ontwerpsessies plaatsgevonden met alle betrokken partijen. Daarin zijn verschillende ideeƫn voor de toepassing van de ureaseremmer besproken. Daarnaast is een programma van eisen opgesteld waaraan de praktijktoepassing moet voldoen. De Proeftuin zorgt voor de begeleiding van het proces en de inbreng van wetenschappelijke kennis.

2015-10-30T11:47:44+01:00