Startbijeenkomst Proeftuin Natura 2000 Overijssel

//Startbijeenkomst Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Startbijeenkomst Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Op 24 oktober aanstaande gaat het project ‘Proeftuin Natura 2000 Overijssel’ van start tijdens een (besloten) bijeenkomst voor betrokkenen vanuit overheid en onderzoek. In november 2011 worden regionaal drie openbare bijeenkomsten georganiseerd voor agrarisch ondernemers, bestuurders, bedrijfsleven en beleidsmedewerkers.
Tijdens de bijeenkomst op 24 oktober geven de volgende gastsprekers hun visie op de kansen en mogelijkheden van Proeftuin Natura 2000 Overijssel op provinciaal en landelijk niveau:

  • H. Bleker – staatssecretaris ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
  • H. Maij – gedeputeerde provincie Overijssel;
  • M. Scholten – algemeen directeur Animal Sciences Group Wageningen UR;
  • S.J. Schenk – voorzitter LTO Noord.

LTO Noord Overijssel en Wageningen Universiteit en Researchcentrum hebben het initiatief tot dit project genomen om agrariërs rond Natura 2000-gebieden ontwikkelingsperspectief te bieden én Natura 2000-doelstellingen in de provincie Overijssel te realiseren. De provincie Overijssel, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de LTO Noord Fondsen en het Productschap Zuivel maken het project financieel mogelijk.

2015-10-30T17:09:17+01:00