Samen werkt beter in Overijssel

//Samen werkt beter in Overijssel

Samen werkt beter in Overijssel

Economie en ecologie versterken en nieuwe kansen creëren door samenwerking en innovatie. Met dit doel voor ogen ondertekenden vijftien Overijsselse organisaties het akkoord ‘Samen werkt beter’ begin 2013. Na twee jaar is de balans opgemaakt. Middels een digitaal magazine – Voortgang Samen werkt beter – brengen de gezamenlijke organisaties mooie en inspirerende voorbeelden van samenwerken in de spotlight. We zijn er trots op dat Proeftuin Natura 2000 Overijssel in deze selectie terug te vinden is (kijk hiervoor onder het hoofdstuk Economie).

2015-10-23T10:08:00+02:00