Samen meer bereiken

//Samen meer bereiken

Samen meer bereiken

“Als onderzoeker ben je goed op de hoogte van fundamenteel onderzoek dat in binnen- en buitenland loopt. Of het echter ook allemaal resultaten gaat opleveren die in de praktijk bruikbaar zijn, is de vraag. Het mooie van Proeftuin Natura 2000 Overijssel is dat onderzoek en praktijk prachtig met elkaar samenwerken om dit te beantwoorden. Zo bereiken we meer. Wanneer je met veehouders praat over de ammoniakemissie en het reduceren ervan, gaan ze nadenken hoe dat op hun eigen bedrijf werkt. Daar komen leuke ideeën en gedachten uit en dat zijn de innovaties waar onderzoekers weer
kritisch naar kijken. Onder meer naar de waarde ervan en het verwachte effect om uiteindelijk
tot een breed toepasbaar resultaat te komen. Zo wordt informatie snel vertaald naar praktische
systemen die geborgd en controleerbaar zijn. Deze samenwerking in de Proeftuin is dé manier om binnen de huidige regelgeving extra maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie
onder de aandacht te brengen.

Door mijn werk in de Commissie van Deskundigen in de provincies Overijssel en Noord-Brabant weet ik dat het momenteel draait om generiek beleid en dus vooral de ‘hardware’, zoals de luchtwasser en de schuif in de stal. Deze aanpak gaat voorbij aan managementmaatregelen, bijvoorbeeld voeding, waar ook veel te halen valt. De Proeftuin vult dit gat en gaat hiermee aan de slag binnen de ruimte
die het provinciale Natuurbeschermingsbeleid biedt. Ik zou het mooi vinden wanneer dit in de toekomst uitgebouwd kan worden naar het landelijk ammoniakbeleid zodat een mooi en breed pakket aan maatregelen op de RAV-lijst komt te staan waar ieder bedrijf wat uit kan halen. Voor veehouders die investeren in nieuwe gebouwen, maar ook voor veehouders die nog niet aan renoveren toe zijn of aan
nieuwbouw denken. Als onderzoeker vind ik dat iedereen die met ammoniak aan de slag wil of moet, passende handvatten moet krijgen .”

2015-10-30T14:57:40+01:00