Proeftuin zoekt meedenkers en -doeners

//Proeftuin zoekt meedenkers en -doeners

Proeftuin zoekt meedenkers en -doeners

Voor bedrijfsontwikkeling en groei is ruimte en ondernemerschap nodig. Ammoniakreductie speelt een belangrijke rol bij vermindering van de milieudruk van uw bedrijf én bij efficiëntere benutting van mest. De Proeftuin werkt aan nieuwe maatregelen en zoekt ondernemers die hier een actieve rol in willen spelen. Lijkt het u interessant om één of enkele dagdelen met ons mee te denken, te discussiëren en eventueel een rol te hebben in de verdere ontwikkeling? Meld u bij ons aan!

De Proeftuin is bezig met ammoniakreducerende maatregelen op allerlei gebieden waaronder voer, mest en management. Maatregelen die er toe (gaan) doen voor de sectoren melkvee, varkens en pluimvee. Voor de ontwikkeling van de maatregelen verzamelt de Proeftuin wetenschappelijke informatie, krijgt de borging en handhaving aandacht en is inpassing in de bedrijfsvoering een belangrijk aspect. De Proeftuin zoekt Overijsselse agrariërs die aan de slag willen met nieuwe maatregelen en hun ervaringen en ideeën met ons willen delen. Echte meedenkers en -doeners!

Aanmelden
Geef uw gegevens door aan Linda Aarnink via E. info@proeftuinnatura2000.nl of
T. 088 888 66 77. Na aanmelding neemt de Proeftuin contact met u op om het vervolg af te stemmen.

2015-10-30T12:10:44+01:00