Proeftuin werkt aan verzilvering maatregelen via BEA

//Proeftuin werkt aan verzilvering maatregelen via BEA

Proeftuin werkt aan verzilvering maatregelen via BEA

Er komen steeds meer voer- en managementmaatregelen voor veehouders beschikbaar om de ammoniakemissie op hun bedrijf te verminderen. Het blijkt echter lastig om deze maatregelen te verzilveren, dus dat Overijsselse veehouders ze daadwerkelijk kunnen gebruiken bij de NB-wetvergunning. Veel van deze maatregelen, die ondernemers vaak al toepassen zonder dat ze zich hiervan bewust zijn, werken namelijk op elkaar in. Soms versterkt dat het effect, maar soms ook niet. Per maatregel een reductiepercentage
toekennen is dus lastig. En de effecten mogen bij een combinatie van voer- en
managementmaatregelen niet zomaar opgeteld worden. De Proeftuin heeft
hiervoor echter een oplossingsrichting gevonden: borging via het onderdeel
BEA (bedrijfsspecifieke emissie ammoniak) van de KringloopWijzer.

De BEA werkt op basis van de Totaal Ammoniakale Stikstof (TAN)-productie op het bedrijf, dat komt ongeveer overeen met de hoeveelheid stikstof die via urine wordt uitgescheiden. Een lagere TAN-productie betekent minder ammoniakemissie, en is onder andere te realiseren door het toepassen van voer- en managementmaatregelen. Op basis van landelijke gemiddelden die gebruikt worden in NEMA (Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak) en de RAV (Regeling Ammoniakemissie Veehouderij) is door de Proeftuin een standaard TAN-excretie per dierplaats opgesteld. Met de BEA is het mogelijk de actuele TAN-excretie per dierplaats te berekenen. Dit betreft dus de waarde van het eigen bedrijf waarbij het effect van genomen voer en managementmaatregelen op de TAN-waarde is meegenomen. Als deze onder de opgestelde standaardproductie ligt, dan is de ammoniakemissie als gevolg van de lagere TAN-waarde ook lager. Deze wijze van borgen is te gebruiken bij elk staltype.

Het verzilveren van voer- en managementmaatregelen via de BEA moet het voor veehouders mogelijk maken om een mix van deze maatregelen in te zetten bij de NB-vergunning. De Commissie van Deskundigen van de Provincie Overijssel vindt het een interessante denkwijze en heeft een aantal aanvullende vragen gesteld. Een reactie op deze vragen is de Proeftuin nu aan het uitwerken. Begin deze zomer legt de Proeftuin de BEA opnieuw voor aan de Commissie van Deskundigen als borgingsinstrument van (een mix van) voer- en managementmaatregelen. Bij een positief advies ten aanzien van deze systematiek buigen de afdelingen vergunningverlening en handhaving van de Provincie Overijssel zich er verder over. Parallel aan deze stap dient de Proeftuin deze werkwijze ook alvast in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met als doel dat veehouders uit heel Nederland via de BEA als borgingsinstrument gebruik kunnen maken van voer- en managementmaatregelen.

2015-10-23T10:03:50+02:00