Proeftuin-BEA: rekenmodel voor ammoniakemissie

//Proeftuin-BEA: rekenmodel voor ammoniakemissie

Proeftuin-BEA: rekenmodel voor ammoniakemissie

Ondernemers die de jaarronde ammoniakemissie op hun bedrijf willen berekenen, kunnen binnenkort gebruik maken van de Proeftuin-BEA. Léon Šebek van Wageningen UR Livestock Research is betrokken bij de ontwikkeling. “De Proeftuin-BEA berekent de ammoniakemissie voor het melkveebedrijf op basis van meerdere bedrijfsspecifieke kengetallen”, vertelt Šebek. Het gaat om het aantal dieren per diercategorie, voeropname, voerverteerbaarheid, melk(eiwit)productie, beweiding, staltype, mestaanwending (grasland en bouwland), wijze van mesttoediening en kunstmestgebruik. “Dat maakt de Proeftuin-BEA tot een complex rekenmodel.”

Om de Proeftuin-BEA te voorzien van de juiste kengetallen, moet er nog wel steeds gemeten worden. “Daar ontkom je niet aan. Als je de emissie van een bedrijf wilt weten, dan moet je ook de informatie gebruiken die uniek is voor dat bedrijf”, legt Šebek uit. Toch vraagt het verzamelen van die gegevens nauwelijks een extra tijdsinvestering van de veehouder. “Veel van de bovengenoemde kengetallen worden in Nederland standaard gemeten. Daarover beschikt de veehouder dus al. En aanvullende metingen komen overeen met die voor de BEX en KringloopWijzer.”

Als onderzoeker van Wageningen UR maakt Šebek binnen zijn werk vaker gebruik van berekeningen. “Het is eigenlijk simpel. Als je niet goed kunt meten, dan is meten niets waard. Dan biedt een berekening uitkomst. Het verschilt dus per situatie welke optie het beste is. Uiteindelijk gaat het erom dat we de juiste uitkomsten kunnen vaststellen.”

 

Lees ook het artikel “Ammoniakemissie bepalen: meten of berekenen”

2015-10-30T10:15:36+01:00