Proefdraaien AERIUS II in de proeftuin

//Proefdraaien AERIUS II in de proeftuin

Proefdraaien AERIUS II in de proeftuin

Dinsdag 4 september jongstleden heeft Aerius haar pilots afgesloten. Provincies, havenbedrijf Rotterdam, Proeftuin Natura 2000 Overijssel en anderen werden bijgepraat en kregen een presentatie van het model in ontwikkeling te zien. Aerius II heeft veel informatie verzameld en concludeert dat ze met de gevolgde werkwijze en uitgezette tijdspaden niet helemaal bij hun doel uitkomen.

Vanaf heden gaat er gewerkt worden met een gebruikersgroep en een werkgroep. De gebruikersgroep kan de inhoudelijke voortgang volgen en de werkgroep gaat ondersteunen bij inhoudelijke informatie waar het de functionaliteiten betreft. Ook heeft de werkgroep een rol bij het prioriteren van keuzes. Want er zijn veel keuzes te maken. Het rekenmodel moet immers ondersteunend zijn aan alle gebruikers in het kader van de NB-vergunningverlening.

Concreet houdt dat in dat de Proeftuin een stapje achteruit doet bij de verdere inhoudelijke opbouw van Aerius II. Die rol zal meer door de agrarische sector (LTO) zelf opgepakt worden. De Proeftuin blijft wel bij Aerius II betrokken. Letterlijk vanuit de ‘proef’-gedachte. Het rekenmodel zal in de praktijk gaan proefdraaien. In dit geval met gegevens afkomstig van de pilotveehouders. Voorlopig blijven Aerius en de Proeftuin dus bij elkaar betrokken.

2015-10-30T15:47:06+01:00