Pilotveehouders trappen 2013 af

//Pilotveehouders trappen 2013 af

Pilotveehouders trappen 2013 af

De pilotveehouders zijn 25 januari jongstleden hun tweede Proeftuin-seizoen begonnen met een gezamenlijke bijeenkomst bij gastheer Henk van Dijk in Kampen. Daarbij kregen de pilotveehouders een doorkijk naar het programma van 2013. De groep gaat zich het komende jaar verder richten op het eigen BedrijfsOntwikkelPlan, waarbij specifiek aandacht is voor de monitoring, Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) en Bedrijfseigen Excretie Ammoniak (BEA) en aanvullende maatregelen op het gebied van voer en mestaanwending.

De monitoring heeft alles te maken met de BedrijfsOntwikkelPlannen, die op alle pilotbedrijven in uitvoering zijn. Voor het vaststellen van de werking en effecten van nieuwe maatregelen is het nodig dat de pilotveehouders gegevens bijhouden. Wageningen UR gebruikt deze gegevens om het plaatje zo compleet mogelijk te maken.

BEX/BEA
De eerste BEX-en en BEA’s van 2012 zijn definitief. In de volgende bijeenkomst leggen de ondernemers en hun adviseurs de uitkomsten weer naast elkaar. Net als eind 2012, toen de prognosecijfers bekend waren, biedt dit waarschijnlijk nieuwe inzichten en kansen voor de pilotveehouders.

Voer en mestaanwending
Voor 2013 komt de focus van de Proeftuin te liggen bij de mogelijkheden van voermaatregelen en het aanwenden van mest. De Proeftuin heeft een inventarisatie naar maatregelen voor mestaanwending grotendeels afgerond en beslist binnenkort welke maatregelen het daadwerkelijk op gaat pakken. Zoals het er nu naar uitziet betreft het (technische) aanpassingen op bestaande technieken en het gebruik van ‘aanvullende middelen’ bij het aanwenden zoals bijvoorbeeld een zetmeellaag als afsluitende laag op de mest, direct na het aanbrengen. De definitieve planning krijgt deze maand verder vorm. De pilotveehouders krijgen een actieve rol bij het praktijkrijp maken van de betreffende maatregelen. In nieuwe trajecten kunnen ook andere ondernemers uit Overijssel meedoen en –denken.

2015-10-30T14:40:30+01:00