Nieuwsflits: Onderzoek aanzuren mest bij aanwending

//Nieuwsflits: Onderzoek aanzuren mest bij aanwending

Nieuwsflits: Onderzoek aanzuren mest bij aanwending

Tijdens het Pinksterweekend is volop gewerkt aan de emissiemetingen bij het aanzuren van mest bij aanwenden. Ook op de proefvelden werd met aandacht het weeralarm van dat weekend gevolgd om de invloed van de weeromstandigheden op de emissiemetingen te minimaliseren. Het was flink aanpoten, maar de vier emissieproeven zijn nu afgerond.

Samen met landbouwmachinefabrikant Schuitemaker is gemeten aan de sleepvoet met speciale aanzuurapparatuur. Naast het weer spelen diverse andere variabelen hierbij een rol, zoals pH, hoeveelheden zuur en mestmonsters. De gecombineerde bemestingsproef waarbij gekeken wordt naar gewasopbrengst en samenstelling is inmiddels ook afgerond en daarbij is eveneens de zodenbemester meegenomen. Na het verzamelen van alle gegevens vinden nu de eerste analyses plaats. De resultaten worden na de zomer verwacht.

Meer vragen over dit onderzoek? Vind hier de antwoorden.

2015-10-30T10:23:07+01:00