Netwerk onderzoekt NH3-emissiereductie door efficiënter mineralengebruik

//Netwerk onderzoekt NH3-emissiereductie door efficiënter mineralengebruik

Netwerk onderzoekt NH3-emissiereductie door efficiënter mineralengebruik

Donderdag 4 juli start een studiegroep van twaalf melkveehouders uit de omgeving Zwolle een nieuw Proeftuin-netwerk. De groep wil onderzoeken hoe efficiënter mineralengebruik en minder uitstoot van broeikasgassen, waaronder ammoniak, samengaan. Het uiteindelijk doel is het realiseren van een efficiëntere bedrijfsvoering, bodemverbetering en vermindering van de ammoniakemissie. De melkveehouders krijgen daarbij ondersteuning van de Proeftuin.

Het netwerk start met een verdieping op de BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie) en de BEA (Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak). Daarbij vergelijken de deelnemers hun bedrijfsgetallen en –resultaten met de BEX/BEA-resultaten van enkele pilotveehouders van de Proeftuin. Van hieruit gaan de melkveehouders ammoniakreducerende maatregelen en de brede effecten daarvan verkennen met als doel om ze uiteindelijk te implementeren op het eigen bedrijf. Er is in het netwerk veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en maatregelen te bespreken. Deskundige Gerjan Hilhorst (Wageningen UR Livestock Research, Proefboerderij De Marke) begeleidt het netwerk namens de Proeftuin.

Via www.proeftuinnatura2000.nl blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in het netwerk.

2019-02-04T10:43:30+01:00