Nauwkeurig mestaanwenden loont

//Nauwkeurig mestaanwenden loont

Nauwkeurig mestaanwenden loont

“Snel uitrijden en veel kuub mest per hectare.” Onderzoeker Michel de Haan van Wageningen UR Livestock Research schetst het beeld van mestaanwending op veel Nederlandse landbouwgronden. “Ondernemers kiezen voor een hoge capaciteit om de kosten te drukken, maar benutten daardoor de mest niet optimaal. Met lagere gewasopbrengsten en hogere voerkosten tot gevolg.”

Door een hoge snelheid bij mestuitrijden, kan het gebeuren dat het bemestingssysteem niet diep genoeg de grond in gaat. “Een deel van de mest is dan niet ‘in’ de grond gebracht, maar blijft ‘op’ de grond liggen”, legt De Haan uit. “Daardoor gaan mineralen verloren en is de grasopbrengst lager. Ook krijgt door een groter oppervlakte de mest meer gelegenheid om ammoniak uit te stoten waardoor de ammoniakemissie stijgt. Dat is te voorkomen door nauwkeuriger te werken bij de mestaanwending.”

Betere benutting stikstof
Dat zorgvuldigheid loont, bewijzen diverse proeven op melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld). Door nauwkeurige mestaanwending benut De Marke 20 kg stikstof per hectare grasland per jaar meer dan wanneer er een deel van de mest boven de sleuven terecht komt. Elke kg stikstof levert 30 tot 40 kg droge stof (ds) gras extra op. “Dit betekent 600 tot 800 kg ds gras per hectare extra grasopbrengst,”
geeft De Haan aan. “Je kunt het ook in geld uitdrukken. De kosten voor aankoop van gras bedraagt circa € 0,10 per kg ds (KWIN 2012-2013). Minder nauwkeurig bemesten kost dan al gauw € 60,- tot
€ 80,- per hectare aan grasopbrengst.”

Compenseren lagere opbrengst
Dat snel en veel mest uitrijden een besparing op loonwerkkosten oplevert lijkt voor ondernemers een gegeven. Maar staat deze kostenbesparing wel in verhouding tot de lagere graslandopbrengst? “Om de
lagere opbrengst te kunnen compenseren moeten de loonwerkkosten per kuub mest € 1,- tot € 1,35 lager zijn dan bij ‘nauwkeurig’ zodebemesten”, berekent De Haan, met als uitgangspunt een jaarlijkse
mestaanwending van zo’n 60 kuub per hectare. “Een flink bedrag, dat via de loonwerker niet snel te besparen is door te ondiep te bemesten. Daar komt bij dat nauwkeurig werken voor zo’n 8 procent
meer emissiereductie zorgt dan slordig werken.”

Klik hier voor een overzicht in tabelvorm.

2019-02-04T10:43:31+01:00