Minder ammoniakemissie door mestaanwending met water

//Minder ammoniakemissie door mestaanwending met water

Minder ammoniakemissie door mestaanwending met water

Drie pilotveehouders uit de Proeftuin onderzoeken dit jaar op hun eigen bedrijf het effect van mestaanwending met water. Hierbij wordt gekeken naar mest verdunnen in de put met water en het toevoegen van water tijdens het mestuitrijden. Van het verdunnen met water in de put is bekend dat dit voor een forse reductie van ammoniakemissie kan zorgen. Afhankelijk van de hoeveelheid toegevoegd water is een reductie uit de stal van 25 procent haalbaar, nog los van de ‘winst’ tijdens het uitrijden.

Om het effect van water en mestaanwenden verder te onderbouwen legt Wageningen UR deze week proefvelden aan bij twee pilotveehouders. Aan het eind van de zomer communiceert de Proeftuin de eerste resultaten. Bekijk voor meer informatie de gereedschapskist.

2018-11-07T11:14:24+01:00