Met rubber naar minder ammoniakemissie

//Met rubber naar minder ammoniakemissie

Met rubber naar minder ammoniakemissie

Door vloeren in rundveestallen te voorzien van een rubberen toplaag is de klauwgezondheid van koeien te verbeteren en is een positief effect op de ammoniakemissie te behalen. Op de Rav-lijst is één vloertype met rubber definitief opgenomen, drie hebben een voorlopige emissiefactor gekregen. In combinatie met andere vloeraanpassingen verminderen deze vloertypen de ammoniakemissie van 21 tot 57%.

Rubber is vergeleken met betonnen loopvloeren gladder, er hecht minder snel mest aan en zo blijft het voeroppervlak schoner. “Met name op microniveau”, geeft Wageningen UR-onderzoeker Hendrik Jan van Dooren aan. “Beton heeft veel kleine poriën waar mest indringt, met als gevolg enorm veel bacteriewerking en urease-activiteit. Als urease in contact komt met het product ureum, uit urine, wordt deze ureum deels omgezet in ammoniak. Rubber is meer gesloten en daarmee is de urease-activiteit en dus de ammoniakemissie lager.” Voorwaarde is wel dat het rubber, net als op betonnen vloeren, schoongemaakt wordt met een mestschuif.

Type rubber
Niet alle rubber is gelijk. “De hardheid is een hele belangrijke factor bij de keuze van het type rubber”, geeft Van Dooren aan. “Hard rubber zorgt dat het minder makkelijk beloopbaar is voor de koeien. De klauw moet eigenlijk wat in wegzakken zodat de koe meer grip heeft.” Voor de ammoniakemissie
maakt een hard of minder hard type waarschijnlijk niet veel verschil, maar daarvoor is meer onderzoek nodig. Op de Rav-lijst staan een paar opties van rubberen vloeren met reductiepercentages. Het enige type met een definitieve emissiefactor is rubber op een dichte hellende vloer. Bij niet weiden levert
deze een emissiereductie op van 21% en bij permanent opstallen 22%.

Rubber op roostervloeren
De andere drie (rooster)vloertypen op de lijst hebben een voorlopige emissiefactor, deels bepaald door de combinatie met het afsluiten van de kelder en/of het snel afvoeren van urine. “Grofweg de helft van de ammoniakemissie komt van de vloer, de andere helft uit de kelder”, geeft Van Dooren aan. “Door het afsluiten van de roosterspleten met afdichtlappen of rubberen cassettes kun je op het bedrijf wel een slag maken in het reduceren van de ammoniakemissie.” Ook een bolle rubberen toplaag geeft goede resultaten.“ De urine vloeit van het bolle oppervlakte af en zo wordt mest en urine als het ware van elkaar gescheiden.” In combinatie met de afdichtlappen kan dit zelfs een besparing op de ammoniakemissie opleveren van maar liefst 57%.” Maatregelen met perspectief dus, die ook in
bestaande stallen uit te voeren zijn.

2015-10-30T14:22:54+01:00