Managementmaatregelen goedkoper dan stalaanpassingen en net zo effectief

//Managementmaatregelen goedkoper dan stalaanpassingen en net zo effectief

Managementmaatregelen goedkoper dan stalaanpassingen en net zo effectief

foto nieuwsberichtVeehouders die meer ontwikkelingsruimte willen creëren door de ammoniak per dierplaats te verminderen, denken daarbij al snel aan (ver)bouw van de stal. Er zijn echter veel alternatieve maatregelen die goedkoper uitvallen en toch zorgen voor dezelfde ammoniakreductie. Dat blijkt uit doorrekening van acht pilotbedrijven van Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Het wetenschappelijke rapport hierover is een van de gespreksonderwerpen tijdens de Kennisdag “Ammoniak in de melkveehouderij” op 30 november.

Uit de berekeningen van de pilotbedrijven komt naar voren dat door het nemen van (een combinatie van) managementmaatregelen de ammoniakemissie van melkveebedrijven fors te verminderen is. In veel gevallen zorgen deze maatregelen zelfs voor een hoger inkomen. Het voordeel kan daarbij oplopen van €50,- tot €120,- per dierplaats ten opzichte van het emissiearm maken van de stal. Economisch aantrekkelijke maatregelen die de ammoniakemissie verminderen zijn onder andere: verduurzamen veestapel zodat minder jongvee nodig is, minder ruw eiwit in krachtvoer, meer weiden en mest verdunnen met water tijdens het uitrijden. Op vleeskuikenbedrijven is het toepassen van snijmais als strooisel een economisch aantrekkelijke maatregel. Voor varkensbedrijven zijn geen maatregelen doorgerekend die leiden tot een stijging van het inkomen.

Proeftuin Natura 2000 Overijssel en Wageningen UR hebben de bevindingen gebundeld in het wetenschappelijke rapport “Economische gevolgen ammoniakemissie reducerende maatregelen”.

Kennisdag in Zwolle
De uitkomsten van het rapport staan ook centraal tijdens één van de kennissessies op de Kennisdag “Ammoniak in de melkveehouderij” op maandag 30 november. Hier kijkt u via de AmmoniakWijzer mee in de effecten van de maatregelen op de economische bedrijfsvoering en kunt u vragen stellen. Maar er is meer deze dag! De Proeftuin biedt ook actuele informatie over onder andere mesttoediening, gebiedsgerichte mogelijkheden en het gebruik van maatregelen voor de NB-wetvergunning. Vind hier meer informatie en de mogelijkheid voor aanmelden.

 

2019-02-04T10:43:25+01:00