Maatregel verzilverd: Toevoegen benzoëzuur (vleesvarkens en biggen)

//Maatregel verzilverd: Toevoegen benzoëzuur (vleesvarkens en biggen)

Maatregel verzilverd: Toevoegen benzoëzuur (vleesvarkens en biggen)

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (maatregel) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregelen variëren van in ontwikkeling zijnde tot verzilverd (geschikt bij aanvraag NB-wetvergunning). De maatregel ‘toevoegen benzoëzuur’ is een verzilverde maatregel voor vleesvarkens en biggen.

Beschrijving
Bij een hoge pH-waarde in de mest komt er meer ammoniak vrij. Door benzoëzuur toe te voegen aan het voer, is de pH-waarde in de mest te verlagen. Benzoëzuur wordt in het varken omgezet in hippuurzuur en via de urine uitgescheiden. Hippuurzuur zorgt voor een pH-verlaging van urine en mengmest, en daarmee voor de verlaging van ammoniakemissie vanaf de roostervloer en uit de mestkelder.

Effectiviteit
Bij toevoeging van 10 g/kg benzoëzuur bij vleesvarkens vindt een ammoniakemissiereductie van ongeveer 16% plaats. Benzoëzuur heeft ook een positief effect op het technisch resultaat. Het zuur zorgt voor een betere darmgezondheid van het varken en daarmee verhoogt de productie. Benzoëzuur is daarmee ook in te zetten als vervanger van antibioticum in het voer.

Het reductiepercentage van deze maatregel bij biggen is nog niet vastgesteld. Onderzoekers verwachten een vergelijkbaar effect op de ammoniakemissie als bij vleesvarkens. Bij toevoeging van 5 g/kg benzoëzuur vindt dan een ammoniakemissiereductie van ongeveer 8% plaats.

Benzoëzuur heeft ook een positief effect op de groeiprestaties en de voederconversie door een betere darmgezondheid van biggen. Om die reden wordt benzoëzuur al regelmatig toegevoegd aan biggenvoeders. Het zuur is daarmee ook in te zetten als groeibevorderaar.

Praktijkinformatie
Benzoëzuur heeft een EU-registratie als een zoötechnisch diervoeradditief voor vleesvarkens en biggen. Aan voer voor varkens mag op dit moment 0,5 tot 1% benzoëzuur worden toegevoegd. Aan voer voor gespeende biggen geldt een percentage van 0,5.

Bekijk meer maatregelen in de digitale gereedschapskist! (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)

2019-02-04T10:43:29+01:00