Maatregel uitgelicht – Verlagen in ruw eiwitgehalte rantsoen (melkvee)

//Maatregel uitgelicht – Verlagen in ruw eiwitgehalte rantsoen (melkvee)

Maatregel uitgelicht – Verlagen in ruw eiwitgehalte rantsoen (melkvee)

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist, gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier een gereedschap uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregel ‘verlagen ruw eiwit in rantsoen’ is toepasbaar in de melkveehouderij.

Beschrijving
Deze maatregel is gericht op het verlagen van de ammoniumconcentratie in drijfmest en ureumconcentratie in de urine, beide verantwoordelijk voor ammoniakemissie. Na het opnemen van het rantsoen scheidt de koe via mest en urine overtollig stikstof uit. Door de behoefte en aanbod van stikstof beter op elkaar af te stemmen is het overschot aan stikstof, en daardoor de ammoniakemissie, te verminderen. Het terugbrengen van het ruw eiwitgehalte (Re-gehalte) in het voer is hiervoor een goede maatregel. Mogelijke sporen zijn:
– verlagen Re-gehalte aangekochte krachtvoeders door afspraken te maken met voerleverancier
– verlagen Re-gehalte gras (kuilgras en/of weidegras) door verminderen van bemesting en later maaien
– eiwitarme bijvoedering op stal

Effectiviteit
Veel melkveebedrijven zijn in staat het ruw eiwitgehalte in het rantsoen te verlagen. Tot 14% ruw eiwit in het rantsoen zijn niet snel negatieve effecten te verwachten, mits de eiwitvertering niet te veel daalt. Sturen op 15% Re levert meestal een flinke reductie van de ammoniakemissie op. Voor een gemiddeld melkveebedrijf is de ammoniakemissie daarmee met zo’n 15% te verlagen. Dit is berekend voor een bedrijf dat zelfvoorzienend is in ruwvoer, derogatie heeft (verhouding areaal gras/mais is 70/30) en met ongeveer 25% krachtvoer in het rantsoen van de melkkoeien. Het Re-gehalte van het rantsoen moet hiervoor worden teruggebracht van 16,5% naar 15%. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor melkproductie en diergezondheid.

Wilt u meer maatregelen bekijken in de digitale gereedschapskist? Klik dan hier (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)

2019-02-04T10:43:31+01:00