Maatregel uitgelicht: rubberen toplaag vloer

//Maatregel uitgelicht: rubberen toplaag vloer

Maatregel uitgelicht: rubberen toplaag vloer

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (maatregelen) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregelen variëren van in ontwikkeling zijnde tot verzilverd (geschikt bij aanvraag NB-wetvergunning). De maatregel ‘rubberen toplaag’ is praktijkrijp voor de melkveehouderij.

Beschrijving
Stalvloeren zijn doorgaans van beton en hebben een ruw oppervlak. Door de toepassing van rubber hecht mest zich minder snel aan de vloer en blijft het vloeroppervlak schoner. Op die manier vindt minder contact plaats tussen mest en urine en daardoor vermindert de ammoniakemissie. Het effect van een rubberen toplaag toepassen is afhankelijk van het vloertype, de uitvoering van het rubber en de werking van de schuif. Als de mest bij het schuiven vooral wordt uitgesmeerd komt er juist meer ammoniakemissie vrij.

In de Rav-lijst is een aantal reductiepercentages (voorlopig) vastgesteld in combinatie met verschillende systemen (zie tabel 1). Ook op andere vloertypen dan vermeld in deze tabel kan een rubberen toplaag voordelen bieden voor ammoniakemissie en dierwelzijn. Hiervan zijn echter geen meetresultaten bekend.

tabel1

Betere klauwgezondheid
De rubberen toplaag heeft ook positieve effecten op de klauwgezondheid en beloopbaarheid.
Melkveehouder Mattheus Gorter uit Oldekerk heeft vier jaar ervaring met de Groene Vlag-roostervloer. Bij deze vloer is een rubberen mat op de roosters bevestigd. In de Nieuwe Oogst vertelde hij zijn ervaringen met deze vloer. ‘Voor de klauwgezondheid is deze vloer een zegen. Koeien komen niet in aanraking met beton en dat is een weldaad voor de klauwen. De klauwen zien er heel goed uit. Er zijn minder koeien met zoolzweren en drukplekken.’ Meer over zijn ervaringen staat in het informatieblad ‘rubberen toplaag’.

2019-02-04T10:43:26+01:00