Maatregel uitgelicht – Rubberen sleufvloer

//Maatregel uitgelicht – Rubberen sleufvloer

Maatregel uitgelicht – Rubberen sleufvloer

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (een maatregel) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregel ‘rubberen sleufvloer’ is toepasbaar in de melkveehouderij.

Beschrijving
Een sleufvloer is een vlakke, dichte vloer met daarin in de lengte groeven (sleuven). De urine loopt deze sleuven in en wordt vervolgens via openingen afgevoerd naar de kelder. Over de vloer loopt een vingerschuif, die de vaste mest van de vloer en vanuit de sleuven naar een verzamelpunt in de stal brengt. De sleufvloer is opgenomen in de Rav onder nummer A1.5 (traditioneel), A1.8 (verbeterd met noppen) en A1.22 (in combinatie met groene vlagvloer in doorsteken). Voor een betere beloopbaarheid van de vloer en om klauwgezondheid van het melkvee te verbeteren, is de hele sleufvloer uit te rusten met rubber.

Effectiviteit
Met een sleufvloer is de kelder afgesloten, waardoor minder ammoniakemissie plaatsvindt. Ook zorgt de snellere afvoer van urine voor een reductie van de ammoniakemissie. Er vindt namelijk minder contact plaats tussen mest en urine. In mest bevindt zich het enzym urease en in urine het product ureum. Als urease en ureum met elkaar in aanraking komen, wordt ureum deels omgezet in ammoniak. Met een sleufvloer is een emissiereductie van 15 tot 20 procent per dierplaats haalbaar, afhankelijk van de mate van beweiding.

Een sleufvloer is van beton en heeft een ruw oppervlak voor een betere beloopbaarheid. Dit kan echter leiden tot klauwproblemen bij het melkvee en door aanhechtende mest laat de beloopbaarheid in de zomer vaak te wensen over. Het aanbrengen van een rubberen toplaag kan deze problemen verhelpen. Ook voor het verminderen van de ammoniakemissie heeft deze oplossing voordelen. Rubber heeft een andere structuur dan beton. Daardoor hecht de mest zich minder snel aan de vloer en blijft het vloeroppervlak schoner.

Toepassing bestaande stallen
Bij een bestaande roostervloer kan een rubbermat met groeven in de lengterichting zoals bij de betonnen sleufvloer en openingen boven de roosterspleten hetzelfde effect geven als een betonnen sleufvloer. Daarbij moet wel de mest van de vloer verwijderd worden met een schuif, die ook de sleuven en openingen vrij houdt.

Wilt u meer maatregelen bekijken in de digitale gereedschapskist? Klik dan hier (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)

2019-02-04T10:43:30+01:00