Maatregel uitgelicht: Nauwkeurig mestaanwenden

//Maatregel uitgelicht: Nauwkeurig mestaanwenden

Maatregel uitgelicht: Nauwkeurig mestaanwenden

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (maatregel) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregelen variëren van in ontwikkeling zijnde tot verzilverd (geschikt bij aanvraag NB-wetvergunning). De maatregel ‘nauwkeurig mestaanwenden’ is praktijkrijp voor de melkveehouderij.

Beschrijving
Door nauwkeurig te werken bij mestaanwending gaat het bemestingssysteem diep genoeg in de grond. De mest komt zo ‘in de grond’ in plaats van dat het ‘op’ de grond blijft liggen. Daardoor krijgt een minder groot oppervlakte van de mest de gelegenheid om ammoniak uit te stoten en vermindert de ammoniakemissie. Ook gaan er met nauwkeurig werken minder mineralen verloren en is de grasopbrengst hoger.

Effectiviteit
Met nauwkeurig mestaanwenden is een ammoniakreductie van ongeveer 16,5 procent te realiseren ten opzichte van slordig weken. Daarnaast kent nauwkeurig mestaanwenden ook financiële voordelen. Door netjes te werken is het mogelijk om 20 kg stikstof per hectare grasland extra te benutten dan bij onnauwkeurig werken. Elke kg stikstof levert 15 tot 20 kg droge stof (ds) gras op. Dit betekent 300 tot 400 extra ds gras per hectare extra grasopbrengst. Als de kosten voor aankoop van gras €0,15 per kg ds bedraagt, dan kost minder nauwkeurig werken €45,- tot €60,- per hectare aan grasopbrengst.

Wat betreft besparing op loonwerkkosten door snel en veel mest uitrijden: om de mindere grasopbrengst te compenseren moeten loonwerkkosten per kuub mest €0,80 tot €1,10 lager zijn dan bij nauwkeurig mestaanwenden. Bij deze berekening wordt uitgegaan van een jaarlijkse mestaanwending van 55 kuub per hectare.

Tabel: effect extra benutting van stikstof op gewasopbrengst (ds en €) door nauwkeurig te bemesten en de prijs die per kuub extra betaald mag worden voor deze extra benutting.

Bekijk meer maatregelen in de digitale gereedschapskist! (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)

2019-02-04T10:43:29+01:00