Maatregel uitgelicht – Minder jongvee door duurzamere veestapel

//Maatregel uitgelicht – Minder jongvee door duurzamere veestapel

Maatregel uitgelicht – Minder jongvee door duurzamere veestapel

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (maatregel) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregel ‘minder jongvee door duurzamere veestapel’ is toepasbaar in de melkveehouderij.

Beschrijving
Jongvee draagt bij aan de totale stikstofuitstoot van de veestapel op een melkveebedrijf. Daarbij scheidt jongvee meer overtollig stikstof uit dan melkvee. Jongvee scheidt namelijk 85 tot 95 procent van de opgenomen stikstof uit, melkvee ongeveer 75 procent.

Het houden van minder jongvee is onder andere te realiseren door het verhogen van de duurzaamheid van de veestapel, bijvoorbeeld door een optimale productie te combineren met betere vruchtbaarheid en een lagere ziekte-incidentie. Een duurzamere veestapel leidt tot een hogere levensproductie per koe. Er is minder uitval en daardoor minder jongvee nodig voor vervanging.

Effectiviteit
De hoeveelheid jongvee die een bedrijf aanhoudt om de veestapel van melkgevende dieren in stand te houden bepaalt het vervangingspercentage. Wanneer het aantal stuks jongvee per melkkoe met 0,05 daalt, neemt de ammoniakemissie met ongeveer 2% af. Met een daling van 0,70 naar 0,55 jongvee per melkkoe is dus een ammoniakreductie van 6% te behalen.

2015-10-30T14:36:31+01:00