Maatregel uitgelicht – Mest verdunnen met water (varkenshouderij)

//Maatregel uitgelicht – Mest verdunnen met water (varkenshouderij)

Maatregel uitgelicht – Mest verdunnen met water (varkenshouderij)

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (een maatregel) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregel ‘mest verdunnen met water’ is toepasbaar in de varkenshouderij.

Beschrijving
Door de mest in de kelder te verdunnen met water daalt de ammoniumconcentratie en daarmee de ammoniakemissie. Hoe meer verdunning, hoe minder de emissie. In theorie is deze relatie recht evenredig, wat betekent dat bij een halvering van de concentratie de ammoniakemissie ook halveert.

In principe is elk mestafvoersysteem geschikt voor het toepassen van deze maatregel, zolang mest en water maar samen opgeslagen worden. Als de kelder vol is, dient de ondernemer deze in één keer leeg te maken en opnieuw halfvol te vullen met water. Het vullen van de kelder met 50% water is een vuistregel en vraagt van de ondernemer kennis over de m3 inhoud van zijn mestkelder. Voor het precies berekenen van de hoeveelheid m3 water dat toegevoegd moet worden aan de mest: zie de gereedschapskist. Het droge stofgehalte mag ieder geval niet boven de 5 tot 7% uitkomen, anders is de mest niet voldoende verdund.

Effectiviteit
Door een lege kelder voor de helft te vullen met water is de verwachting dat de ammoniakemissie uit de kelder met 65% daalt. Aan het begin van de mestronde zit er namelijk veel water in de kelder en nog weinig mest, en daardoor is de ammoniakreductie relatief hoog. Dit neemt geleidelijk af naar een reductie van ongeveer 50%, wanneer de mest voor de helft met water en mest is gevuld.

Op stalniveau lijkt door de maatregel een emissiereductie van 45% haalbaar, uitgaande van een verhouding tussen kelder- en vloeremissie van 70 – 30%.

Ondernemers moeten de positieve effecten van verdunning afwegen tegen eventuele extra kosten van opslag en het afzetten van de mest. Deze maatregel is vooral aantrekkelijk voor bedrijven die de mest tegen relatief geringe kosten af kunnen zetten.

Wilt u meer maatregelen bekijken in de digitale gereedschapskist? Klik dan hier (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)

2019-02-04T10:43:30+01:00