Maatregel uitgelicht: Mest aanzuren in stal (melkvee)

//Maatregel uitgelicht: Mest aanzuren in stal (melkvee)

Maatregel uitgelicht: Mest aanzuren in stal (melkvee)

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (maatregel) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregelen variëren van in ontwikkeling zijnde tot verzilverd (geschikt bij aanvraag NB-wetvergunning). De maatregel ‘mest aanzuren in stal’ is in ontwikkeling voor de melkveehouderij.

Beschrijving
Bij een hoge pH-waarde in de mest komt er meer ammoniak vrij. Door het toevoegen van zuur aan mest is de pH-waarde te verlagen. Bij aanzuren verschuift het chemisch evenwicht tussen ammonium en ammoniak in de mest richting ammonium. Daardoor blijft de ammoniak gebonden en vervluchtigt deze niet. Dit gebeurt bij pH-waarden lager dan 6.

In Denemarken gebruiken ze al een aanzuursysteem binnen de melkveehouderij. Het aanzuren gebeurt door het toevoegen van zwavelzuur aan de mest in een tussenopslagtank buiten de stal. De aangezuurde mest wordt vervolgens (gedeeltelijk) teruggepompt in de mestkelder. De verse mest valt in de aangezuurde mest waardoor de ammoniak wordt gebonden. Het systeem is in te bouwen in bestaande stallen. Uit eerdere ervaringen blijkt dat toepassing onder Nederlandse omstandigheden (met diepere kelders) in principe mogelijk is. De Proeftuin heeft vooralsnog geen verdere onderzoek naar deze maatregel gepland.

Effectiviteit
Bij Deens onderzoek in melkveestallen zijn emissiereducties tot 25% procent gemeten. Aangezuurde mest kan ook bij het uitrijden leiden tot forse ammoniakreductie. Daar doet de Proeftuin op dit moment onderzoek naar.

Ook op de diergezondheid heeft het aanzuren van mest een positief effect. Er komt minder ammoniak vrij vanuit de mestkelder en dat verbetert de luchtkwaliteit in de stal. Wel kent deze maatregel naar verwachting vrij hoge investerings- en jaarkosten, onder andere vanwege een versnelde afschrijvingstermijn. Al is een pH-waarde van zes niet heel laag, het is de verwachting dat het zuur de wanden van de mestkelder licht aantast.

Bekijk meer maatregelen in de digitale gereedschapskist! (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)

2019-02-04T10:43:29+01:00