Maatregel uitgelicht – Gedeeltelijke onderafzuiging en reiniging lucht in varkensstallen

//Maatregel uitgelicht – Gedeeltelijke onderafzuiging en reiniging lucht in varkensstallen

Maatregel uitgelicht – Gedeeltelijke onderafzuiging en reiniging lucht in varkensstallen

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (een maatregel) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregel ‘Gedeeltelijke onderafzuiging en reiniging lucht’ is toepasbaar in de varkenshouderij.

Beschrijving
Bij gedeeltelijke onderafzuiging wordt 10 á 20 procent van de maximum capaciteit aan lucht onder de roosters afgezogen, dit is ongeveer gelijk aan de minimum (winter)ventilatie in de stal. De lucht onder de roosters bevat veel ammoniak en geurcomponenten. Door deze lucht vervolgens te reinigen met een hoog rendement luchtwasser (95 procent) zijn ammoniak- en geuremissie in de stal te reduceren.

Door de gedeeltelijke onderafzuiging kunnen varkenshouders gebruik maken van een kleinere luchtwasser. De benodigde capaciteit van de luchtwasser is namelijk afhankelijk van de maximaal geïnstalleerde ventilatiecapaciteit. Dit is in normale vleesvarkensstallen 60 tot 80 m3/uur per dier. In het systeem met onderafzuiging is de benodigde capaciteit van de luchtwasser te reduceren tot circa 10 tot 15 m3/uur.

Effectiviteit
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zowel de varkenshouder als de varkens gezondheidsproblemen kunnen krijgen als gevolg van slechte luchtkwaliteit in stallen. De huidige luchtwassers reinigen uitgaande lucht, maar hebben geen effect op de luchtkwaliteit in stallen. Door gedeeltelijke onderafzuiging komen de vervuilende componenten die vanuit de mest ontstaan niet in de leefomgeving van de varkens terecht. Dit geeft een sterke verbetering van de luchtkwaliteit.

In Nederland is enige ervaring opgedaan met onderafzuiging bij vleeskalverstallen. Daaruit blijkt dat de ammoniakemissie met 35 tot 50 procent te verlagen is. In Denemarken zijn in varkenstallen reducties gemeten van 50 – 60% in praktijkstallen. Het afgelopen jaar is op VIC Sterksel onderzoek gedaan naar onderafzuiging bij vleesvarkens en drachtige zeugen. De vragen die daarbij speelden waren onder andere wat de relatie is tussen de hoeveelheid afgezogen lucht en de emissiereductie in de stal en hoeveel afzuigpunten nodig zijn in het mestkanaal. Ook is gekeken of het systeem is in te passen in bestaande stallen. Op dit moment worden de resultaten van het onderzoek uitgewerkt.

Wilt u meer maatregelen bekijken in de digitale gereedschapskist? Klik dan hier (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)

2019-02-04T10:43:30+01:00