Maatregel uitgelicht – Aanbrengen schuine plaat in mestkanaal

//Maatregel uitgelicht – Aanbrengen schuine plaat in mestkanaal

Maatregel uitgelicht – Aanbrengen schuine plaat in mestkanaal

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (een maatregel) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregel ‘aanbrengen schuine plaat in mestkanaal’ is toepasbaar in de varkenshouderij.

Beschrijving
Het oppervlakte van mest is bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie. Hoe groter het emitterend oppervlak, hoe meer ammoniakemissie. Met het aanbrengen van een schuine plaat in het mestkanaal is de mestoppervlakte te verkleinen.

Een voorbeeld: bij een huidig emitterend oppervlak van het mestkanaal bij vleesvarkens van 0,42 m²/varken en een kelderdiepte van 2,0 m kan een schuine plaat in een hoek van 63° gemonteerd worden aan de kant van de dichte vloer. Het emitterend oppervlak verkleint hiermee tot maximaal 0,27 m²/varken bij een maximale mesthoogte van 1,0 m. Voor andere kelderdieptes en kelderbreedtes zijn soortgelijke berekeningen te maken.


Voorbeeld schuine plaat bij bolle vloer

              
Voorbeeld schuine plaat bij (gedeeltelijk) dichte vloer

Effectiviteit
Het plaatsen van een schuine plaat in het mestkanaal van vleesvarkens- en biggenstallen levert volgens de stoppersregeling een ammoniak emissiereductie van 40%. Het gaat dan om een emitterend oppervlak van maximaal 0,27 m2/dierplaats bij vleesvarkens en 0,13 m2/dierplaats bij biggen. Voor zeugenstallen geeft de stoppersregeling een reductie van 20% aan. Hier is de richtlijn bij kraamzeugen maximaal 1,1 m² emitterend oppervlak per dierplaats en bij guste- en dragende zeugen om maximaal 0,55 m²/dierplaats.

Om een goede mestafvoer te garanderen is een rioleringssysteem wenselijk. Dat bemoeilijkt de toepassing van deze maatregel in bestaande stallen Echter, bij voldoende kelderdiepte (>0,7m) is dit niet per se nodig. Wel kan het emitterend oppervlak dan enigszins toenemen en daarmee de ammoniakemissie. De investeringskosten van deze maatregel zijn relatief hoog, maar de jaarkosten en de kosten per 10% ammoniakreductie juist laag. Daarom is dit één van de meest kosteneffectieve maatregelen voor reductie van ammoniakemissie bij vleesvarkens en biggen.

Wilt u meer maatregelen bekijken in de digitale gereedschapskist? Klik dan hier (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)

2019-02-04T10:43:31+01:00