Leerproces gaat door voor varkenshouders

//Leerproces gaat door voor varkenshouders

Leerproces gaat door voor varkenshouders

In november kwam het netwerk ‘Combimaatregelen voor ammoniakreductie in de varkenshouderij’ bijeen voor een afsluitende bijeenkomst. Het netwerk verdiepte zich samen met Proeftuin Natura 2000 Overijssel in perspectiefvolle combinaties van maatregelen om te kunnen voldoen aan de nieuwe NH3-emissie regelgeving in 2013. Tijdens de bijeenkomst presenteerden de deelnemers elkaars plannen en keken ze terug op het netwerktraject.

Het netwerk, met acht varkenshouders en een adviseur, startte in mei 2011 onder de vlag van VarkensNET. De ondernemers hebben geopteerd voor de Stoppersregeling. Ze moeten daardoor wel voldoen aan de nieuwe regelgeving voor 2013, maar kunnen tot 2020 gebruik maken van aanvullende maatregelen die speciaal voor deze groep zijn toegevoegd aan de RAV-lijst. Met de zoektocht naar praktische en betaalbare maatregelen voor het eigen bedrijf vond het netwerk aansluiting bij Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Daarmee krijgen de bevindingen vanuit het netwerk een goede inbedding binnen de Proeftuin en wordt de ontwikkelde kennis voor een grotere groep ondernemers beschikbaar.

Investeren in maatregelen
De presentaties tijdens de eindbijeenkomst leverden een uiteenlopend beeld op. Eén van de ondernemers kiest voor het verdunnen van mest met water, een effectieve techniek om de ammoniakemissie te verminderen. De Proeftuin werkt deze maatregel ook verder uit binnen het verzilvertraject. En, ondanks de hoge investering, gaat een aantal ondernemers toch voor het plaatsen van een luchtwasser. De ondernemers baseerden hun keuze deels op berekeningen van Agruniek Rijnvallei, die op verzoek van het netwerk een aantal combinaties van maatregelen doorrekende.

Ervaringen deelnemers
Het netwerk heeft de deelnemers veel opgeleverd. Ze noemen als winstpunten het inzicht in nieuwe mogelijkheden, het sparren met elkaar en het toetsen van (eerder) gemaakte keuzes. En het leerproces is met het einde van het netwerk niet ten einde. Het heeft veel stof tot nadenken gegeven en nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen. Zoals één van de deelnemers noemde: ‘We moeten de mogelijkheden blijven zien en daar actie op zetten’.

2015-10-30T15:07:40+01:00