Lagere ammoniakuitstoot zorgt ook voor meer winst

//Lagere ammoniakuitstoot zorgt ook voor meer winst

Lagere ammoniakuitstoot zorgt ook voor meer winst

Werken aan de ammoniakuitstoot is niet alleen voorsorteren op het quotumloze tijdperk na 2015, het is ook een manier om de bedrijfsprocessen efficiënter te maken en daardoor meer te verdienen. “Van het verschil in saldo van 10 cent tussen melkveebedrijven is zeker 1 tot 2 cent uit een beter ammoniakmanagement te halen”, geeft LTO Noord beleidsadviseur Wiebren van Stralen aan.
“Maar dan moet je natuurlijk als ondernemer wel eerst weten waar je staat.”

In de Proeftuin Natura 2000 Overijssel wordt hard gewerkt aan maatregelen om de ammoniakemissie op het bedrijf te verminderen. Het is dé strategie voor ondernemers die hun bedrijf in de toekomst willen uitbreiden. “De hoeveelheid ammoniak en fosfaat die we als landbouw mogen produceren is in Brussel vastgelegd”, legt Wiebren van Stralen uit.
“Wie meer wil gaan melken kan dat alleen doen door efficiënter met stikstof en fosfaat om te gaan, dus vooral voeding en bemesting.” In Overijssel merkt Wiebren tijdens lezingen vaak dat veel ondernemers geen idee hebben hoe groot de hobbel van ammoniak is voor het realiseren van hun bedrijfsplannen. “Veel ondernemers kunnen niet ontwikkelen zonder Natuurbeschermingswetvergunning, maar dat realiseren ze zich niet.”

Weten waar je staat
Het begint door op bedrijfsniveau de mineralenkringloop in kaart te brengen. “En dus ook meten en weten hoe de nutriënten het op je bedrijf doen, waar de verliezen zitten en waar er verbeterpunten
zijn.” Kiezen voor dure opties als een nieuwe emissiearme stal of een wettelijk erkende stalvloer kan daarna altijd nog, geeft Wiebren aan. “Weet eerst maar waar je staat, wellicht realiseer je al een reductie van 20% ten opzichte van het gemiddelde. Het is goedkoper om eerst rondom je eigen
management aan de slag te gaan.”

Minder krachtvoer en kunstmest
Een lagere ammoniakemissie wil eigenlijk zeggen dat de stikstof binnen het bedrijf blijft. “Wanneer je bijvoorbeeld een goede benutting van de mest realiseert krijg je kwalitatief beter ruwvoer waar de koe
efficiënt mee kan omgaan. Dat scheelt in aankoop van kunstmest en krachtvoer”, noemt Wiebren als voorbeeld. “Zo kun je alle processen binnen het bedrijf langslopen. De kunst is van dezelfde grond
meer omzet te maken, wat overigens niet hetzelfde is als intensiever worden. Zo creëer je ruimte voor je eigen bedrijf voor de langere termijn én verhoogt het saldo op korte termijn.”

2015-10-30T16:09:16+01:00