Kennisvraag: timing beregenen na mestaanwending?

//Kennisvraag: timing beregenen na mestaanwending?

Kennisvraag: timing beregenen na mestaanwending?

De pilotveehouders en -adviseurs van de Proeftuin zoeken naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.

Pilotveehouder Rudie Freriks stelde de volgende vraag: Beregenen na mestaanwenden vermindert de ammoniakemissie. Hoe lang na de mestaanwending heeft dit effect?

Het grootste effect van beregenen is in de eerste uren na mestaanwending te bereiken. Ammoniakemissie is een snel proces. De eerste uren na aanwending is er een piek in de emissie. Dit bouwt gedurende de dag, en de daaropvolgende dagen, af. Door direct na of tijdens de mesttoediening te beregenen kan de mest beter in de bodem infiltreren en daarmee de emissie beperken. Door de beregening vindt ook een verdunning van de mest plaats, waardoor de ammoniumconcentratie en daarmee de ammoniakemissie daalt. Mogelijk zorgt het extra water ook voor een positief effect op de stikstofwerking. De hoeveelheden water zijn hierbij wel van belang. De mest verdunnen met water voor toediening is daarom interessanter dan het toevoegen van water met behulp van beregenen.

2015-10-23T10:20:38+02:00