Kennisvraag: extern gedroogd snijmais als strooisel?

//Kennisvraag: extern gedroogd snijmais als strooisel?

Kennisvraag: extern gedroogd snijmais als strooisel?

In maart bracht de Proeftuin het nieuws naar buiten dat vleeskuikenhouders in de provincie Overijssel gebruik kunnen maken van de maatregel ‘snijmaissilage als strooisel’ bij de aanvraag voor de NB-wetvergunning. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, zoals het gebruik van snijmaissilage dat op het eigen bedrijf gedroogd is. De Proeftuin krijgt vragen van vleeskuikenhouders waarom ze geen extern gedroogd snijmais mogen gebruiken. De Proeftuin legt uit.

Antwoord
De Commissie van Deskundigen van de provincie Overijssel heeft de maatregel ‘snijmaissilage als strooisel’ goedgekeurd op basis van onderzoeksresultaten (Van Harn e.a., 2009 en 2012). Bij dit onderzoek is gebruikt gemaakt van verse snijmaissilage, dat op het bedrijf zelf gedroogd is, en daar kwam een reductie van 40 procent uit naar voren. Bij een vervolgonderzoek met extern gedroogd mais is een geringere ammoniakreductie gevonden, namelijk 15 in plaats van 40 procent. Daarop heeft de Commissie van Deskundigen besloten om de maatregelen alleen voor verse mais, dat op het eigen bedrijf gedroogd is, goed te keuren.

Recentelijk zijn aanvullende metingen gedaan op een praktijkbedrijf naar onder andere het gebruik van extern gedroogd snijmaissilage. De uitkomsten hiervan wil de Proeftuin opnieuw bij de Commissie van Deskundigen van de provincie Overijssel neerleggen.

2015-10-23T10:06:32+02:00