Kees Lokhorst: “Nieuwe stijl”

//Kees Lokhorst: “Nieuwe stijl”

Kees Lokhorst: “Nieuwe stijl”

Proeftuin Natura 2000 Overijssel als praktijkonderzoek nieuwe stijl, zo zie ik het. De Proeftuin verbindt namelijk praktijk, beleid en onderzoek en weet krachten te mobiliseren. Een versneller van innovaties dus. Dat heeft zich al bewezen en dat stimuleert ons, onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research, enorm. Binnen de Proeftuin ben ik eindverantwoordelijk voor de inzet van de vele onderzoekers. Samen werken we aan maatregelen die op korte termijn in de praktijk toe te passen zijn én binnen de huidige bedrijfsvoering van agrarische bedrijven passen. Techniek en ICT gaan daarbij een steeds grotere rol spelen.

Dat is ook waar mijn persoonlijke drive ligt, het toepassen van de filosofie van ‘Smart Farming’. Hierbij ondersteunt ICT veehouders in hun dagelijkse bedrijfsvoering. In de agrarische sector hebben we met natuurlijke processen te maken die veel variatie tonen. Smart Farming richt zich op het zo goed mogelijk omgaan met deze variatie en het kunnen leveren van maatwerk. Neem bijvoorbeeld de maatregel ACNV, waarbij een weerstation en computer de ventilatie regelen. Dat komt de bedrijfsvoering en het arbeidsgemak ten goede.

De gereedschapskist van de Proeftuin bevat veel maatwerk-maatregelen op bedrijfsniveau. Inmiddels zet de Proeftuin ook de eerste stappen om te kijken naar maatwerk op perceelniveau. Ik besef me dat hier al een forse uitdaging ligt, maar stiekem kijk ik zelf alweer een stap verder. Want er is ook zoveel te winnen op het gebied van dierspecifiek maatwerk, waarbij het gedrag van het individuele dier wordt meegenomen. Ik maak me daarom geen zorgen dat de komende 5 jaar de inzet van ICT steeds vaker zijn weg gaat vinden naar agrarische bedrijven. Want ondernemers die zich willen blijven ontwikkelen, gaan met hun tijd mee.

2015-10-30T11:03:01+01:00