Interactieve verdiepingsbijeenkomst BEX/BEA

//Interactieve verdiepingsbijeenkomst BEX/BEA

Interactieve verdiepingsbijeenkomst BEX/BEA

Op maandag 25 maart 2013 hebben acht melkveehouders zich verdiept in BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie) en BEA (Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak). Dit tijdens een bijeenkomst van de Melkvee Academie en Proeftuin Natura 2000 Overijssel.

De acht ondernemers waren allen ervaren BEX-gebruikers. Zes van hen brachten naast de BEX ook de ingevulde BEA mee. Geen van de deelnemers heeft te maken met de beperkingen van Natura 2000-gebieden, dat bleek voor hen ook geen reden om aan reductie van ammoniakemissie te werken. De drijfveer bij deze groep zit in het efficiënt omgaan met ammoniak wat de interesse in de BEA en mineralen kringloop verklaart.

Vergelijking met eigen cijfers
Zwier van der Vegte, expert van Wageningen UR Livestock Research en verbonden aan het projectteam van de Proeftuin, sprak met de veehouders over de mogelijkheden om ammoniakemissie te verlagen en behandelde de BEX/BEA-resultaten van enkele pilotveehouders. Aan de hand van hun BEX- en BEA-cijfers verklaarde hij de verschillen in getallen en resultaten. De deelnemers vergeleken de gepresenteerde cijfers met hun eigen cijfers. Vragen die naar boven kwamen waren: “Wanneer en hoe kun je het beste bemesten, en welk gehalte ruweiwit in het rantsoen is optimaal om de emissie van ammoniak te verlagen en mineralen zo goed mogelijk te benutten?”

Wilt u zich ook via een leerzame en interactieve bijeenkomstverdiepen in het gebruik van de BEX en BEA? Proeftuin Natura 2000 Overijssel biedt u de mogelijkheid een netwerk ‘Winst via BEX en BEA’ te starten.

2015-10-30T14:16:58+01:00