Intensieve sector denkt meer in systemen

//Intensieve sector denkt meer in systemen

Intensieve sector denkt meer in systemen

Bedrijven met pluimvee of varkens werken al langere tijd aan het reduceren van de ammoniak. “Al jaren worden er alleen maar emissiearme stallen gebouwd”, vertelt Proeftuinadviseur Angelike Maassen van den Brink van BOMAP (ForFarmers). “Naast technieken en systemen is creativiteit nodig om zo met simpele en goedkope maatregelen de ammoniak verder te verminderen.”

Het reduceren van de ammoniakemissie is voor de intensieve sector anders dan voor grondgebonden sectoren, vertelt adviseur Angelike Maassen van den Brink. “Over het algemeen hebben veehouders met pluimvee of varkens geen of weinig grond. Maatregelen rondom mestaanwending en -verwerking om zo de ammoniakemissie te beperken zijn dan ook niet van toepassing. De intensieve bedrijven moeten daardoor meer in systemen en technieken denken.” Maassen van den Brink noemt bijvoorbeeld voor de vleeskuikenhouderij de warmtewisselaar en andere drogingssystemen. “Die hebben ook als voordeel dat ze door veehouders zijn te gebruiken die geen renovatie- of uitbreidingsplannen hebben.”

“Elke intensieve veehouder moet vanuit het Besluit Huisvesting ammoniak reduceren,” legt Maassen van den Brink uit. “Veehouders bouwen daarom al langere tijd emissiearme stallen. Ze zijn hierbij echter wel afhankelijk van de creativiteit van de installateurs, en dat zijn vaak dure oplossingen. Gelukkig komen er ook ideeën vanuit de sector.” Ze noemt als voorbeeld in de varkenshouderij ballen bovenop de mest om zo de kelder af te sluiten en in de vleeskuikenhouderij leeft het idee om snijmais als strooisel te gebruiken. Voor deze laatste maatregel heeft de Proeftuin een factsheet opgesteld en opgenomen in het verzilveringstraject dat samen met de provincie Overijssel wordt doorlopen.

“Het zijn simpele en relatief goedkope oplossingen, en er zijn vast nog meer van dit soort maatregelen te bedenken,” verwacht Maassen van den Brink. Zo kijkt de Proeftuin naar mogelijkheden voor aanpassingen in het voer. “Maar er kan meer. Aan pluimvee- en varkenshouders de uitdaging om mee te denken over nieuwe en goedkope oplossingen”.

2015-10-30T14:49:19+01:00