Gisteren, vandaag en morgen

//Gisteren, vandaag en morgen

Gisteren, vandaag en morgen

Het is alweer drie jaar geleden dat we gestart zijn met de Proeftuin. Het moment voor een formele evaluatie. Met deze evaluatie willen de financiers graag inzichtelijk krijgen of het project op koers ligt en of de van te voren afgesproken resultaten ook daadwerkelijk gehaald worden. Dat lijkt simpel, is ook simpel en toch weer niet. De Proeftuin omvat meerdere werkpakketten, met elk zijn eigen resultaten.

Hebben we meer maatregelen en werkwijzen voor de gereedschapskist ontwikkeld? Jazeker! Bewerkstelligen we daarmee het behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief? Dat is al moeilijker om concreet te beantwoorden. De reductie van ammoniakemissie staat voorop bij de ontwikkeling van de maatregelen. Deze worden uitgewerkt op basis van de achterliggende werkingsprincipes van waar ammoniak ontstaat, en welke factoren daar mee van doen hebben. Wat betreft het uitdenken en wetenschappelijk onderbouwen van maatregelen: dat hebben we aardig in de vingers.

Maar hoe werkt het dan in de praktijk? Daar krijgen ondernemers vaak te maken met mee-, tegen- of zijwind. Het duidelijke verhaal van Rudie Freriks tijdens een bedrijfsbezoek van de beleidsmakers van Provincie Overijssel en Ministerie van Economische Zaken onderstreept dat. De bedrijfsgegevens van de afgelopen drie jaar, met zicht op het effect van de maatregelen die hij inpast, laten goed zien dat een maatregel niet van vandaag op morgen is ingevoerd. Het bereiken van een (gewenst) reducerend effect vraagt om het bewust stilstaan bij je eigen bedrijfsvoering en gevoel krijgen bij de maatregelen en de effecten. Aftasten welk pakket van maatregelen elkaar aanvullen of versterken. En het vraagt om geduld en continu bijsturen om weer op het juiste spoor te raken.

Wat dat betekent voor het ontwikkelingsperspectief laat zich nog niet helemaal raden. Wel bevestigt het ons derde spoor: het verzilvertraject. Het ‘hard’ onderbouwen van niet-stalmaatregelen om ze inzetbaar te krijgen voor de NB-wetvergunningaanvraag, heeft een belangrijke rol bij het ontwikkelingsperspectief. En linksom of rechtsom, er moet reductie van ammoniak plaatsvinden. De opdracht aan de Proeftuin om een goed gevulde gereedschapskist met maatregelen en werkwijzen op te leveren, vullen we daadwerkelijk in. Echter, het biedt zeker nog ruimte voor meer. Een belangrijk inzicht voor de dag van morgen!

2015-10-30T10:16:13+01:00