Gereedschapskist uitgelicht – verfijning fasevoeding

//Gereedschapskist uitgelicht – verfijning fasevoeding

Gereedschapskist uitgelicht – verfijning fasevoeding

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist, gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier een gereedschap uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregel ‘verfijning fasevoeding’ is toepasbaar in de pluimveehouderij.

Beschrijving
Door de behoefte en aanbod van eiwit en aminozuren beter af te stemmen op de groeicurve van het kuiken, is de uitscheiding van urinezuur te verminderen en daardoor het risico op vorming van ammoniak. Door over te stappen van 4-fasen voedering naar minimaal zes voerfasen is een betere afstemming te bereiken. De volgende indicatie geeft het percentage eiwitgehalte per week aan:

Week          1      2     3      4      5     6
Ruw eiwit   22% 19% 18% 17% 16% 15%

Effect
Uit onderzoek blijkt dat de overstap van vier naar zes fasen tot een vermindering van ongeveer 20% ammoniakemissie leidt. Daarnaast zorgt droger strooisel voor minder voetzoollaesies, minder huidaandoeningen en lagere mestafzetkosten. Door geleidelijk over te schakelen van de ene naar de andere voerfase zijn stressmomenten voor de dieren grotendeels te voorkomen. Wel levert het dichter werken bij de grens van de behoeften van het dier risico’s met zich mee. De aminozuursamenstelling van het voeder dient goed uitgebalanceerd te zijn, als garantie voor de eiwitvoorziening. De arbeidsomstandigheden verminderen door een hogere fijnstofconcentratie, daar staat echter tegenover dat het schoonmaken van de stal eenvoudiger is.

Wilt u meer maatregelen bekijken in de digitale gereedschapskist? Klik dan hier (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)

2019-02-04T10:43:31+01:00