Gedeeltelijke onderafzuiging en reiniging van lucht in varkensstallen

//Gedeeltelijke onderafzuiging en reiniging van lucht in varkensstallen

Gedeeltelijke onderafzuiging en reiniging van lucht in varkensstallen

Met onderaanzuiging in varkensstallen is 50 tot 70% van de ammoniakemissie in de stal te reduceren, zo blijkt uit Deens onderzoek. Komend jaar vindt ook in Nederland onderzoek plaats naar deze techniek in varkensstallen.

Alle varkensstallen in Nederland moeten in 2013 emissiearm zijn. In dat kader plaatsen veel varkenshouders luchtwassers op hun stallen om de uitgaande lucht te reinigen van ammoniak, geur en fijnstof. “Het nadeel is dat het niets doet aan de luchtkwaliteit in de stal, waar de ammoniakconcentraties kunnen oplopen tot wel 60 ppm”, aldus onderzoeker André Aarnink van Wageningen UR Livestock Research. “Zowel de varkens als de varkenshouder kunnen gezondheidsproblemen krijgen als gevolg van de slechte luchtkwaliteit in stallen.“

Lagere capaciteit luchtwasser
Ruwweg gesproken, komt in varkensstallen 70% van de ammoniak uit de mestkelder en 30% van de ammoniak vanaf de vloer. “Met onderaanzuiging van lucht kan het klimaat in de stal dus flink verbeteren”, geeft André aan. In Denemarken is hiernaar onderzoek gedaan. Een deel van de lucht (10 à 20% van de maximum capaciteit) wordt hierbij onder de roosters afgezogen. Door deze lucht
vervolgens te reinigen met een luchtwasser zijn de ammoniak- en geuremissie in de stal te reduceren met 50 tot 70%. Daarbij kan de capaciteit van de luchtwasser flink dalen van gemiddeld 60 á 80 m3/uur naar 10 tot 15 m3/ uur.

Ervaring bij vleeskalveren
In Nederland is enige ervaring opgedaan met onderafzuiging bij vleeskalverstallen. Uit een eerste pilotstudie in een praktijkstal tijdens de lente en de zomer is gebleken dat de ammoniakemissie
met 35 tot 50% kon worden verlaagd. André: “Door verdere optimalisatie proberen we bij varkens een hogere reductie te bereiken, vergelijkbaar met de reductie die gevonden is door de Denen. Het is de
bedoeling om dit onderzoek het komend jaar uit te gaan voeren. De vragen die we daarbij
beantwoord willen krijgen zijn onder andere wat de relatie is tussen de hoeveelheid
afgezogen lucht en de emissiereductie in de stal en hoeveel afzuigpunten nodig zijn in het mestkanaal. Ook kijken we of het systeem is in te passen in bestaande stallen.”

Kortom, ondanks een aantal openstaande vragen lijkt gedeeltelijke onderafzuiging een heel interessante optie om zowel de luchtkwaliteit in de stal te verbeteren als de emissies naar buiten sterk te reduceren.

2015-10-30T15:48:36+01:00