En wat vindt u?

//En wat vindt u?

En wat vindt u?

De focus in de melkveehouderij ligt nu voornamelijk op het fosfaatplafond, terwijl voor veel veehouders ook het ammoniakplafond een rol gaat spelen. Gerard Migchels van Wageningen UR Livestock Research plaatste hierover een stelling in de LinkedIn-groep van de Proeftuin: Als de PAS in werking treedt, is niet het fosfaatplafond maar het ammoniakplafond in veel gebieden de rem op de groei van de melkveehouderij. De Proeftuin is benieuwd naar uw mening.

LinkedIn-groep Proeftuin Natura 2000 Overijssel

2015-10-23T11:33:17+02:00