Emissiereductie via management

//Emissiereductie via management

Emissiereductie via management

Melkveebedrijven laten behoorlijke verschillen zien in ammoniakemissie en stikstofexcretie via Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) en Bedrijfseigen Excretie Ammoniak (BEA). Dit is ook het geval bij de pilotveehouders in Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Dat betekent dat via management-maatregelen de ammoniakemissie in veel gevallen nog lager kan. Verkenningen laten zien dat de ammoniakemissie bij pilotbedrijf Wessels in Rijssen via bedrijfs- management nog circa 30 procent lager kan. Met name minder eiwitrijk voeren zal hier aan bijdragen.

Lees meer

2015-10-30T15:45:27+01:00