Eerlijk beeld

//Eerlijk beeld

Eerlijk beeld

Het is altijd interessant om bedrijfsgegevens te vergelijken met die van collega-veehouders. “Het levert een eerlijk beeld op van hoe je bedrijf er voor staat”, meent pilotveehouder Henk van Dijk. Hij deelt zijn gegevens ook graag met anderen. “Ik vind het belangrijk dat andere agrariërs er wat uit kunnen halen.”

Van Dijk is niet ontevreden over de cijfers die uit de bedrijfsvergelijking komen. Op ammoniak scoort hij goed, net als de fosfaatbenutting. Wel liggen er voor hem nog uitdagingen, zoals op bodemgebied. “Dit jaar heb ik al veel energie gezet op het optimaliseren van de weidegang”, legt Van Dijk uit. “Zo heb ik de koeien geweid volgens het WeideKompas. Ook kregen ze elke twee dagen een nieuw stuk. Met zeven blokken van 1 hectare kwamen ze met veertien dagen weer terug op het eerste blok. Dit zorgde voor een constant aanbod van gras, snellere hergroei en lagere kunstmestgift.” Het bevalt Van Dijk prima en hij gaat hier zeker mee door.

Ook wil Van Dijk zich in 2015 extra richten op het op tijd bemesten van percelen en meer perceelsgericht bemesten. “Daarbij blijft het altijd de afweging dat het wel de moeite waard moet zijn voor de loonwerker om te komen.”

2015-10-23T10:46:39+02:00