Drukke periode

//Drukke periode

Drukke periode

Waarschijnlijk kent u dat wel, het gevoel nog even iets extra’s te moeten doen om op schema te blijven. Een voorbeeld is de maand december, leuk en gezellig maar wanneer zijn ook al weer de extra koopavonden? De wenslijsten zijn immers bekend en met volle agenda’s begint de tijd wat te drukken. Binnen de Proeftuin gebeurt iets vergelijkbaars. De PAS wordt steeds concreter en de vraag wat een veehouder nu zelf op zijn erf kan doen, wordt belangrijker.

Binnen de Proeftuin krijgen steeds meer maatregelen vorm. We begonnen met een groslijst, allerlei mogelijke maatregelen die steeds verder de trechter in gaan. Onderin de trechter komen de maatregelen die praktijkrijp (toepasbaar op het bedrijf) en verzilverd (bruikbaar voor het aanvragen van een NB-vergunning) zijn. Inmiddels krijgt de trechter een zandlopervorm. Dit komt door nieuwe denklijnen die steeds opnieuw naar voren komen. Nieuwe ideeën of toepassingen voor eerder geopperde maatregelen of zelfs hele nieuwe maatregelen. Dé maatregel die voor een enorme emissiereductie zorgt en het liefst ook nog geld oplevert, is nog niet gevonden. Wel profiteren we van voortschrijdend inzicht of discussiemomenten waarin diverse kwartjes vallen om inhoudelijke ontwikkelingen met elkaar te verbinden. Ik laat in het midden of dit wel of niet innovatief mag heten. Maar daarmee komt dus de zandlopervorm in beeld: eerst selecteren we kansrijke maatregelen waardoor de spoeling dun wordt en nu weten we weer te verbreden. Dit brengt veel nieuwe energie maar vraagt ook energie.

Een breed team is bezig met de uitwerkingen op allerlei vlakken van praktijk, beleid en wetenschap voor zowel melkvee als pluimvee en varkens. En daar ben ik best trots op. We proberen zoveel mogelijk maatregelen door de trechter heen te leiden. Met de uitdaging om vooral verder te kijken dan de stalmaatregelen en juist de voer- en managementmaatregelen zo ver te krijgen dat zowel agrariër als handhaver er mee uit de voeten kan, is niets mis. Daar werken we al een paar jaar aan. En er is ook niets mis met de aanvullende uitdaging om zoveel mogelijk maatregelen zo ver te krijgen dat ze bij de start van de PAS bruikbaar zijn voor een brede groep. Maar u snapt misschien wel dat met een dergelijk ambitieus schema, ik zo nu en dan wel naar extra koopavonden verlang.

2015-10-23T11:22:24+02:00