Drenthe telt ‘verzilverde maatregelen’ mee in NB-vergunning

//Drenthe telt ‘verzilverde maatregelen’ mee in NB-vergunning

Drenthe telt ‘verzilverde maatregelen’ mee in NB-vergunning

‘Naast Overijssel krijgen boeren in Drenthe nu ook meer maatregelen beschikbaar voor hun Natuurbeschermingswetvergunning (NB-vergunning) om ammoniak te reduceren. De maatregelen gelden bij de aanvraag of herziening van hun NB-vergunning. Het is uniek dat Drenthe, als tweede provincie, aanhaakt bij deze aanpak.’ Dat stelt Cathy van Dijk, projectleider Proeftuin Natura 2000 vanuit Projecten LTO Noord.

Het nieuws dat de ‘verzilverde maatregelen’ binnen de Proeftuin Natura 2000 nu ook gelden in Drenthe – in Overijssel wordt hier al langer mee gewerkt –  maakte Van Dijk bekend tijdens de Demodag Ammoniak, die woensdag in Lemelerveld werd gehouden. Verzilverde maatregelen vormen een plus op de bestaande mogelijkheden voor melkvee-, pluimvee- en varkenshouders. Zij kunnen de maatregel inzetten om ammoniak te reduceren op hun bedrijf waarbij deze maatregel mee telt bij de aanvraag of herziening van hun NB-vergunning.

Projecten LTO Noord en de Wageningen Universiteit (WUR)  hebben vijf jaar geleden Proeftuin Natura 2000 opgezet. Juist met de inzet om aanvullende maatregelen, naast de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV-lijst), beschikbaar te krijgen voor veehouders. ‘De RAV-lijst gaat vooral om stalmaatregelen. Binnen de Proeftuin Natura 2000 zijn er ook voer- en managementmaatregelen uitgewerkt. Het gaat vooral om maatregelen waar de veehouder zelf een goed gevoel bij heeft. Het gaat om de punten op de bedrijfs-i te zetten’, zegt Van Dijk.

Wat er mogelijk is aan voer- en managementmaatregelen, was woensdag te zien en ervaren tijdens de Demodag Ammoniak, bij melkveehouderij Roelofs in Lemelerveld. Naast velddemonstraties van met water verdunde mest vertelde ook melkveehouder Rudie Freriks over de aanpak van ammoniakreductie op zijn bedrijf. Daarnaast waren er doorlopend sessies waar bezoekers hun kennis konden testen en meer informatie over voer- en diermanagement konden krijgen.

‘Aan de inhoudelijke en soms kritische vragen van bezoekers aan de Demodag Ammoniak merk ik dat ze heel geïnteresseerd zijn’, aldus Van Dijk. ‘Zoals we verwacht hadden, waren er ook vragen over de normering bij ammoniakemissie die ter discussie worden gesteld. Het mooie van de Proeftuin is dat we de wetenschap met de praktijk toetsen en aanvullen. Dat we samen met ondernemers van onderaf het beleid beïnvloeden.’ Verspreid over de dag kwamen er zo’n 75 bezoekers kijken naar de Demodag Ammoniak.

Naast de verzilverde maatregelen werkt Projecten LTO Noord samen met de WUR en provincie Drenthe aan het opzetten van een Proeftuin Drenthe. Het is de bedoeling dat er enkele demonstratiebedrijven komen die reducerende maatregelen toepassen. Met hulp van deze bedrijven kunnen Drentse boeren meer inzicht krijgen om vervolgens ook zelf aan de slag te gaan met ammoniakreductie.

2017-06-23T10:44:22+02:00