Deelnemers Proef op de Som scherpen maatregelenkeuze aan

//Deelnemers Proef op de Som scherpen maatregelenkeuze aan

Deelnemers Proef op de Som scherpen maatregelenkeuze aan

Het risico zat er in, afmeldingen in verband met ‘technisch weer’. Veel deelnemers namen de gelegenheid om in te kuilen en hadden daardoor geen tijd om naar de derde bijeenkomst van Proef op de Som te komen. Met de deelnemers die er wel waren werd een intensieve bijeenkomst gehouden met veel verschillende onderwerpen.

De rode draad in de bijeenkomst was de keuze voor maatregelen om op het eigen bedrijf mee aan de slag te gaan. Aan het einde van de bijeenkomst was die maatregelkeuze inhoudelijk fors aangescherpt. Ook waren de maatregelen ‘mest aanwenden’ en ‘verlagen ruw eiwitgehalte in het voer’ van meer inhoud en handvatten voorzien, voldoende om mee aan de slag te gaan.

Top 3 maatregelen
In het laatste overleg hebben de deelnemers een eigen top 3 aan te nemen maatregelen benoemd. Deze zijn verwerkt in de Ammoniak Actieplanner, die overzichtelijk weergeeft met welke maatregelen en gewenst resultaat wordt gewerkt. Daarnaast worden diverse kengetallen mét streefwaarde weergegeven die per tijdsperiode steeds opnieuw inzichtelijk worden gemaakt.

Scherp blijven
De Ammoniak Acteplanner werd in de bijeenkomst positief ontvangen. Het scherpt de voornemens aan en laat zien of er daadwerkelijk voortgang wordt geboekt. Uiteraard is de voortgang afhankelijk van het type maatregel en de benodigde doorlooptijd voordat er effect gezien kan worden. Met het gebruik van de Ammoniak Actieplanner komt echter met regelmaat het reduceren van de NH3-emissie terug op de agenda. Een gehoord commentaar was ‘hier blijf ik lekker scherp bij’, en dat is precies de bedoeling.

Een voorbeeld van de weergave van de maatregelen in de Ammoniak Actieplanner:

Voorbeeld van een AmmoniakActieplanner.

Voorbeeld van een AmmoniakActieplanner.

Eiwitgehalte in rantsoen
Rudie Freriks ging tijdens de bijeenkomst in op hoe hij aan de slag is gegaan met het verlagen van het eiwitgehalte in zijn rantsoen. Hierbij liet hij zijn eigen kengetallen zien over de jaren heen. Welke strategie werd gevolgd en hoe zag hij de resultaten daarvan in zijn bedrijfsvoering terug?

Klik hier om te lezen hoe Rudie Freriks op zijn bedrijf aan de slag is gegaan met ammoniakreductie.

Voorbeeld van een overzicht van mestaanwenden.

Voorbeeld van een overzicht van mestaanwenden.

Een helder verhaal dat ook aantoont dat een maatregel in- en uitvoeren continue aandacht vraagt wil het ook werkelijk effect hebben. Dat geldt ook voor het aanwenden van de mest. Vanuit de bedrijfsemissie ammoniak gezien wordt met het mestaanwenden een groot deel van de NH3 emissie gerealiseerd. De weersomstandigheden spelen een rol maar ook de aanwendtechniek en het al dan niet verdunnen met water ten tijde van het aanwenden kunnen hun bijdrage leveren. Met een uitgebreide vragenronde gecombineerd met discussie en aanvullingen onderling werd de bijeenkomst afgerond.

2019-02-04T10:43:23+01:00