De Proeftuin werkt aan BEX/BEA-Intensief

//De Proeftuin werkt aan BEX/BEA-Intensief

De Proeftuin werkt aan BEX/BEA-Intensief

De Proeftuin werkt aan een BEX/BEA-intensief. Een instrument waarmee varkens- en pluimveehouders op basis van specifieke prestaties hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren en daar wellicht een beloning voor krijgen. Ruimte om te groeien is zo’n veelgehoorde beloning.

Voer- en managementmaatregelen bieden intensieve veehouderijbedrijven de mogelijkheid om de stikstofefficiëntie op hun bedrijf te verbeteren en zo de ammoniakemissie te verminderen. Maar hoe weten pluimvee- en varkenshouders waar voor hen winst te behalen valt? De BEX/BEA-intensief moet veehouders knoppen bieden om aan te draaien. De verwachting is dat een verbetering van de technische resultaten veelal hand in hand gaat met een toename van de stikstofefficiëntie. Het rekenmodel achter de BEX/BEA-intensief is ontwikkeld op basis van de Totaal Ammoniakaal Stikstof (TAN)-productie van de verschillende diersoorten. Een lagere TAN-productie betekent minder ammoniakemissie.

Beschikbare gegevens
De beschikbaarheid van betrouwbare gegevens is bepalend. Op papier lijkt de bedrijfsvoering van varkens en pluimvee simpeler dan bij melkvee, bijvoorbeeld door het ontbreken van de factor grond. Ondernemers blijken de stalbalans echter niet altijd goed te gebruiken. Daarnaast zijn de gegevens zelden beschikbaar per diercategorie, terwijl er juist veel verschil zit in diergewicht en TAN-productie. Ook het opleggen in rondes, en tussentijdse leegstand, maakt het complexer. Aansluiten op managementsystemen of adviesdiensten van voerleveranciers met mineralenprogramma’s biedt een oplossingsrichting. De Proeftuin bekijkt de mogelijkheden van het automatiseren van gegevensinvoer, ook om invoerfouten te voorkomen.

Borging
De Proeftuin richt de borging meer op de uitkomsten, want een BEX/BEA-intensief met 100% kloppende en controleerbare gegevens is niet te realiseren. Daarnaast speelt het beloningsperspectief een rol, waar wordt de BEX/BEA-intensief voor ingezet? Het principe van meer moeite doen voor meer beloning is zeker aan de orde. Hoe dan ook, de ondernemer kan in ieder geval met de BEX/BEA-intensief de scherpte binnen zijn eigen bedrijfsvoering opzoeken.

2015-10-23T11:13:32+02:00

Reageer