Column Jeanet Brandsma: “Beperkte ruimte, pas maar op”

//Column Jeanet Brandsma: “Beperkte ruimte, pas maar op”

Column Jeanet Brandsma: “Beperkte ruimte, pas maar op”

We kunnen in Nederland goed en efficiënt melk produceren, en ja, dat met beperkte ruimte. Juist die beperkte ruimte stimuleert ons heel erg om nog efficiënter te worden. Voor de komende jaren zal ieder bedrijf met een andere beperking van doen hebben. De afgelopen 30 jaar dachten we dat melkquotering dé beperkende factor was. Ammoniak, fosfaat en ook de C van koolstof komen steeds prominenter in beeld. De grootste uitdaging waar we als melkveesector voor staan, is om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de mineralen en nutriënten in onze bedrijfsvoering.

De Kringloopwijzer zal de komende jaren steeds nadrukkelijker in beeld komen bij beperkingen en/of het efficiënter werken. Ook de Proeftuin maakt gebruik van een onderdeel van de Kringloopwijzer, de BEA (Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak). Hier geldt eveneens dat een juiste benutting de dagelijkse bedrijfsvoering kan verbeteren, kosten kan besparen en ontwikkelingsruimte kan behouden of juist brengen. Het mooie van de Kringloopwijzer is dat de N-, P- en C-kringlopen geïntegreerd zijn. Als we stappen zetten in de efficiency, en dit aantonen met de Kringloopwijzer, is het belangrijk niet op één onderdeel grote stappen vooruit te zetten, en dan op een ander vervolgens achteruit gaan. Het reduceren van ammoniakuitstoot maakt dus ook onderdeel uit van die efficiency. Integraal, daar gaat het om.

Kijkend naar de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) staan we allemaal aan de lat om ammoniak te reduceren. Mooi dat Proeftuin Natura 2000 Overijssel voorziet in een gereedschapskist met maatregelen om die ammoniakemissie terug te brengen. Pas maar op, efficiency wordt het toverwoord bij het produceren binnen onze beperkte ruimte.

2015-10-30T10:17:31+01:00