Boeren met precisie

//Boeren met precisie

Boeren met precisie

“In een proeftuin wordt geleerd. En daarmee is Proeftuin Natura 2000 Overijssel een bijzondere vorm van innovatie, vooral op het vlak van nog preciezer boeren. Innovatie in de Proeftuin begint met een idee, bijvoorbeeld vanuit een veehouder of vanuit onderzoek. Door ideeën en theorieën te delen met andere veehouders en deskundigen wordt er veel praktische en theoretische informatie uitgewisseld. Via de Proeftuin kan, na een goede onderbouwing, een idee in de praktijk uitgeprobeerd worden. De pilotveehouders en netwerken van de Proeftuin lenen zich hier bij uitstek voor. Daarbij kijken ook wetenschappers mee om het geheel verder te onderbouwen. Met al deze informatie kan de commissie van deskundigen de nieuwe techniek of maatregel beoordelen. Is het praktisch en toepasbaar? Wat levert het op?”

“We kijken nu naar de mogelijkheid om het totale pakket aan ammoniakreducerende maatregelen op bedrijfsniveau te beoordelen. Dit is nodig omdat de maatregelen individueel een effect hebben, maar ook beïnvloed worden door veranderingen op het bedrijf en in de omgeving. Voor de provincie is deze stap belangrijk om aantoonbaar minder ammoniakemissie te realiseren. Deze aanpak geeft ook de
veehouder meer inzicht in zijn bedrijfsprocessen. Als ondernemer zie je de verliezen van stikstof binnen de bedrijfsvoering. Het dichten van dergelijke stikstoflekken betekent in veel gevallen een verbetering
van het netto bedrijfsresultaat. Het is een vorm van precisieboeren die niet eenvoudig is. Het vraagt om ondernemerschap en een omslag in de bedrijfsvoering. Maar uiteindelijk levert het voordeel op voor iedereen.”

2015-10-30T15:44:19+01:00