Biovak 2013: de Proeftuin en de N-kringloop

//Biovak 2013: de Proeftuin en de N-kringloop

Biovak 2013: de Proeftuin en de N-kringloop

Op woensdag 23 en donderdag 24 januari 2013 is de Proeftuin aanwezig op de Biovak’13 in de IJsselhallen in Zwolle. De Biovak is de jaarlijkse vakbeurs voor de hele biologische duurzame keten. Op deze beurs staat kennismaking, kennisverspreiding van de laatste innovaties en producten én –uitwisseling centraal. Proeftuin Natura 2000 Overijssel presenteert zich op het kringloopplein.

De Provincie Overijssel wil graag meer aandacht voor het onderwerp kringloop en richt op de Biovak’13 een kringloopplein in met zes informatieve stands. Eén van de stands is ingericht en bemenst door de Proeftuin. Het project richt zich op het reduceren van ammoniakemissie, en stikstof speelt daarin een belangrijke rol. Voor de diverse ammoniak reducerende maatregelen is de kringloop altijd het uitgangspunt. De maatregelen zijn toe te passen op het gebied van de stal, maar ook rond voer- en mestmanagement.

Op het kringloopplein kunnen bezoekers ook het spel Ketenology spelen. Ketenpartners komen met elkaar in contact en delen kennis over stikstof, kringloop en het beperken van ammoniak.

Heeft u vragen, kom gerust langs en maak kennis met de Proeftuin op de BioVak’13.

2015-10-30T15:05:58+01:00