Bijpraatsessie voor adviseurs binnen Proef op de Som

//Bijpraatsessie voor adviseurs binnen Proef op de Som

Bijpraatsessie voor adviseurs binnen Proef op de Som

Voor adviseurs van deelnemers aan Proef op de Som is een speciale bijeenkomst gehouden. Tijdens deze ‘bijpraatsessie’ werden de (voer)adviseurs meegenomen in de diverse instrumenten en maatregelen rond ammoniakreductie, die beschikbaar zijn voor de praktijkbedrijven.

Bij Proef op de Som wordt veel aandacht besteed aan instrumenten en overige manieren om inzicht te krijgen in de ammoniakstromen op het bedrijf. Het gaat om instrumenten die een melkveehouder helpen om met ammoniakemissie aan de slag te gaan.

Laagdrempelig
Daarbij ligt in de uitvoering het accent op voer- en managementmaatregelen en blijven nieuwbouw- en stalmaatregelen meer buiten beschouwing. Daar is immers de RAV-lijst voor beschikbaar. Voer- en managementmaatregelen zijn bovendien laagdrempelig en vragen geen grote investeringen. Zodat ze binnen handbereik liggen voor de gemiddelde veehouder.
De ervaringen van deelnemers en hun commentaar worden binnen het project gebruikt om alle materialen verder aan te scherpen. De adviseurs zijn via presentaties meegenomen in de diverse instrumenten die momenteel – al dan niet in de ontwikkelfase – beschikbaar zijn voor de deelnemers.

Ammoniak Actieplanner
Binnen Proef op de Som is de Ammoniak Actieplanner in ontwikkeling. Hierin kunnen de praktijkbedrijven minimaal drie maatregelen, die ze zelf hebben aangegeven, op bedrijfsniveau volgen. Zo kunnen de deelnemers regelmatig zien of een maatregel effect heeft en dit houdt ze bovendien scherp en gemotiveerd.
De Ammoniak Actieplanner richt zich op de bedrijfsspecifieke gegevens. Binnen het project wordt gestart met de AmmoniakCheck. Deze Check geeft op basis van de Kringloopwijzer de ammoniakgerelateerde informatie grafisch weer. Daarbij worden de kengetallen van het bedrijf vergeleken met die van collega-boeren, te weten de 25 procent hoogst en laagst scorende bedrijven binnen de KringloopWijzer. Zowel de AmmoniakCheck als Actieplanner worden samen met de deelnemers verder ontwikkeld.

Navigator
Binnen de Proeftuin Natura 2000, waar Proef op de Som uit voortgekomen is, wordt tevens de Navigator gebruikt. Waar de KringloopWijzer de resultaten achteraf zichtbaar maakt, laat de Navigator deze tussentijds zien. Op elk moment van het jaar is te zien wat de stand van zaken is op de NH3-emissie maar ook de N en de P. Gedurende de projectperiode vullen de deelnemers de Navigator meerdere keren in en zijn de uitkomsten onderwerp van gesprek.

Maatregelen
Ten slotte werd tijdens de bijeenkomst voor adviseurs de diverse maatregelen kort besproken. Dan gaat het om maatregelen als minder jongvee of het verlagen van het ruw eiwit in het voer.
De presentaties werden met belangstelling gevolgd door adviseurs, die ze ‘interessant en nuttig’ noemden. Zij gaven het projectteam wel mee om stikstof en fosfaat ook mee te nemen in de Actieplanner, zodat dit instrument beter aansluit bij de behoefte van de melkveehouder. En om beter de voordelen van de maatregelen inzichtelijk te maken.

2016-09-13T13:37:44+02:00