Bijeenkomst voor gemeenten en maatschappelijke organisaties

//Bijeenkomst voor gemeenten en maatschappelijke organisaties

Bijeenkomst voor gemeenten en maatschappelijke organisaties

Op dinsdag 30 oktober 2012 vindt een informatieve bijeenkomst plaats over het project Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Deze bijeenkomst is bedoeld voor organisaties die betrokken zijn bij Natura 2000-doelen, zoals bijvoorbeeld gemeenten en maatschappelijke organisaties. De bijeenkomst biedt informatie over het project en wat er sinds de start in oktober 2011 heeft plaatsgevonden. Speciale aandacht gaat uit naar het traject dat samen met Provincie Overijssel is ingezet om nieuwe ammoniak reducerende maatregelen vergunbaar en handhaafbaar te laten zijn.

2015-10-30T15:28:50+01:00