Bijeenkomst pilotadviseurs: veel nieuws en ontwikkelingen

//Bijeenkomst pilotadviseurs: veel nieuws en ontwikkelingen

Bijeenkomst pilotadviseurs: veel nieuws en ontwikkelingen

De ontwikkelingen in en rond de Proeftuin volgen elkaar in snel tempo op. Tijd voor de pilotadviseurs om bij te praten en vooruit te kijken naar de komende projectperiode. Op woensdag 12 juni 2013 kwamen de adviseurs in Zwolle bij elkaar, waar ze onder andere de resultaten van de pilotveehouders en vorderingen van maatregelen bespraken.

De adviseurs begeleiden allemaal één of meerdere pilotveehouders binnen de Proeftuin. Zowel adviseurs als pilotveehouders zijn sinds ruim een jaar verbonden aan het project. Een mooi moment om de balans op te maken. De eerste resultaten laten zien dat de doorgevoerde voer- en managementmaatregelen een positief effect hebben op de reductie van ammoniakemissie. De ontwikkeling (groei) van bedrijven maakt echter dat de maatregelen niet altijd direct zichtbaar zijn in de cijfers. Vind hier informatie over de resultaten of klik hier voor meer informatie over de startsituatie van de pilotbedrijven.

Ontwikkeling maatregelen en tools
De Proeftuin is nauw betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe reductiemaatregelen. Zo zijn er trajecten gestart om het aanzuren van mest bij aanwenden en het gebruik van ureaseremmers als bruikbare maatregelen vorm te geven. Naar verwachting worden deze zomer in beide trajecten belangrijke stappen gezet. De adviseurs kregen ook een update over de Proeftuin-BEA. Deze rekentool biedt ondernemers in Overijssel de mogelijkheid om beter inzichtelijk te krijgen wat het effect van een specifieke maatregel is. Dit gebeurt op basis van maatregelen die in het verzilvertraject zitten. Lees hier meer.

Nieuw voor de adviseurs was de ontwikkeling van de Ammoniakwijzer. Op verzoek van de Proeftuin ontwikkelt Wageningen UR deze wijzer waarmee ondernemers vooraf (indicatief) inzicht krijgen in hoe ze ervoor staan en welke maatregelen voor hen interessant kunnen zijn met het oog op ammoniakemissie en kostenverlaging. De Ammoniakwijzer wordt gebaseerd op het rekenmodel BBPR (Bedrijfs Begrotings Programma Rundvee). Naar verwachting is de Ammoniakwijzer dit najaar gereed.

2015-10-30T13:36:25+01:00