Bijeenkomst 8 april 2014: Veenweide ontmoet veenweide

//Bijeenkomst 8 april 2014: Veenweide ontmoet veenweide

Bijeenkomst 8 april 2014: Veenweide ontmoet veenweide

Maatregelen die voor veel Overijsselse ondernemers relatief eenvoudig in hun bedrijfsvoering zijn toe te passen, vragen op veenweidegrond een andere benadering. Optimale inrichting en gebruik van gronden is immers beperkt. Waar liggen dan de mogelijkheden voor ammoniakreductie? Op 8 april 2014 zijn agrariërs welkom voor een verkenning van deze vraag met collega’s en ervaringsdeskundigen tijdens de themabijeenkomst ‘Veenweide ontmoet veenweide’.

De Proeftuin organiseert de bijeenkomst ‘Veenweide ontmoet veenweide’ samen met PPP Agro, die al langere tijd ervaring heeft met de melkveehouderij in veenweidegebieden als het Groene Hart en Laag Holland. PPP Agro laat op 8 april zien dat waar het gaat om kansen en praktische invulling West-Nederland niet ver af hoeft te liggen van Overijssel. Tijd dus om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen te delen. Tijdens de bijeenkomst staan vier thema’s centraal:

  • Weidegang
  • Rantsoen
  • Mest aanwenden (met water
  • Onderwaterdrainage

Boeren op veenweidegrond vraagt om maatwerk. De Proeftuin en PPP Agro laten aan de hand van de vier thema’s zien dat het mogelijk is om ook aandacht aan het reduceren van ammoniak te besteden. Wat betreft het onderwerp mest aanwenden met water heeft de Proeftuin regelmatig contact met Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld, die hier samen met Wageningen UR metingen naar uit voert.

Voordeel van bestaande kennis
De bijeenkomst is mede op initiatief van pilotveehouders Wout en Christiaan van Dalfsen georganiseerd. Hun bedrijf ligt in veenweidegebied en ze weten dus als geen ander dat het toepassen van reducerende maatregelen om aangepaste expertise vraagt. “Met deze bijeenkomst willen we bestaande kennis vanuit West-Nederland naar Overijssel halen om hier als veenweideboeren ons voordeel mee te kunnen doen”, legt Wout van Dalfsen uit.

Tijd en locatie
U bent van harte welkom op:
Datum: Dinsdag 8 april 2014
Tijd: Start om 20.00 uur
Locatie: Hotel Zwartewater in Zwartsluis

Aanmelden
Heeft u interesse om deze bijeenkomst bij te wonen? Meld u dan voor 4 april 2014 aan via het inschrijfformulier of telefonisch bij Linda Aarnink van Projecten LTO Noord via telefoonnummer 088 – 888 66 77. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Dit bijeenkomst is afgerond. U kunt zich hier niet meer voor aanmelden

2015-10-30T11:05:49+01:00