Bemesten, het kan nog beter

//Bemesten, het kan nog beter

Bemesten, het kan nog beter

In het praktijknetwerk ‘Ammoniak op Veen’ zijn vijf groepen melkveehouders in West-Nederland op zoek naar maatregelen om de ammoniakemissie te beperken. Ze worden daarbij ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum (VIC), PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research. Op 28 mei vond er een vakdag ‘Mest en Water’ plaats op VIC Zegveld. Daar bleek dat de afstelling en het gebruik van de bemesters nog aanzienlijk beter kan.

Lees hier het volledige artikel.

2015-10-23T09:28:26+02:00